23 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

kpml150

Kommunistisk plattform (KPML) arrangerer årlig Rød sommerleir. Hovedtemaer i år var Oktoberrevolusjonen, automatisering og kampen mot de imperialistiske krigsforberedelsene.

Leiren fant sted i idylliske omgivelser på Vestlandet og var i år komprimert til tre dager med et tettpakka program. Gode innledninger bidro til at de politiske diskusjonene engasjerte og fortsatte til langt ut i de små timer.

Revolusjonens lærdommer og utfordringer

Med hundreårsjubileet som bakteppe, var revolusjonen i Russland og dens internasjonale betydning et sjølsagt leirtema. Etter en gjennomgang av revolusjonens viktigste konkrete resultater, dreide diskusjonen seg mest om hva Oktober betyr for oss i dag. Vi befinner oss fortsatt i imperialismens monopolkapitalistiske stadium, samtidig som arbeiderklassen i hele verden, og spesielt i Europa, har lidd kraftige tilbakeslag etter at kontrarevolusjonen greide å kvele alle de sosialistiske forsøkene i forrige århundre.

Hvilke lærdommer er fremdeles gyldige, og hvordan kan de brukes i dag? Ett svar er at Sovjetunionen viste at borgerskapet i vår epoke er en fullstendig overflødig klasse som er uegnet til å styre. Et annet av svarene som kom opp er at sosialdemokratiets reformer i land som Norge ikke ville vært mulige uten Oktober og den overhengende faren for sosialistisk revolusjon. Så ser vi da også at alle sosiale reformer blir rullet tilbake nå som borgerskapet føler seg trygge på at revolusjon og sosialisme ikke er en aktuell trussel. Konklusjon? Uten at arbeiderklassen forbereder seg til revolusjon kan den se langt etter kapitalistiske velferdsreformer!

Robotene kommer. Hvem går?

Automatisering – en trussel eller en befrielse?Arbeidsplasser som forsvinner i hopetall som følge av robotisering, automatisering og kunstig intelligens er en realitet. Utviklinga går fort, og noen borgerlige ideologer vil ha oss til å tro at med robotenes inntog så forsvinner arbeiderklassen. Det gjør den ikke, på tross av at reservearmeen av arbeidsløse vokser og blir stadig mer permanent. Uten menneskelig innsats av arbeidskraft, blir det  ikke skapt ny verdi og merverdi for kapitalistene. Maskiner og roboter produserer ikke egen verdi, men overfører gradvis det samfunnsmessige arbeidet (verdien) som er lagt i dem (forenklet kalt avskrivning).

Delingsøkonomi er aktuelt tema og dagens utvikling innen IKT åpner stadig nye muligheter for deling og samarbeid. Delingsøkonomien kobles gjerne også til sirkulær økonomi og resirkulering av materialer. Dette  åpner store muligheter for en effektiv planøkonomi. Samtidig reiser de nye formene for IKT og automatisering, og nære framtidsperspektiver som selvkjørende transportmidler, nye spørsmål når det gjelder både klassesammensetning og verdiskapning. Vil det gå med transportarbeiderne som med typografene? Hvilke nye og kampbevisste deler av klassen kommer til å spille en nøkkelrolle i framtida? Mange spennende ordskifter rundt temaet ga ingen endelige konklusjoner. Dette var oppstarten på en debatt som vil kreve atskillig oppmerksomhet i tida som kommer. 

Krigsfaren

Trusselen om krig er i vår tid et tema som en ikke kommer utenom. Nato og president Donald Trump viser tydeligere enn noen gang at de også ser på atomkrig som en mulig «løsning», både i forhold til Russland, Iran og Nord-Korea. Dessuten tar USA seg stadig til rette på norsk jord med bygging av radar og stasjonering av marinesoldater. 

Midt oppi opprustningsfeberen og krigshysteriet er det et godt tegn at antikrigsbevegelsen er i ferd med å organisere seg og komme på banen. Flere av leirdeltakerne er aktive i organisasjoner som Stopp NATO og jobber for å utvikle en ny antikrigsaktivisme – en aktivisme som har ligget nede siden SV som regjeringspartner og krigsparti forrådte den breie fredsbevegelsen som var utvikla mot Irak-krigen tidlig på 2000-tallet. Det er derfor spesielt positivt at flere norske freds- og antikrigsorganisasjoner har utvikla et aktivt samarbeid. De deltar sammen med nordiske fredsvenner i protestene mot krigsøvelsen i Aurora i Sverige i september. 

Samtidig drives det et kontinuerlig arbeid med å kontre krigspropagandaen som formidles av alle de store mediene i Norge og Vesten ellers.

Det var fornøyde deltakere med friskt pågangsmot og fersk kunnskap som reiste hjem etter noen intensive og utbytterike leirdager.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre