tirsdag 7 desember 2021

Artikkelindeks

Uttalelser og vedtak fra den 11. internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner om situasjonen i Tunisia og Iran

Om situasjonen i Tunisia

Siden den 18. oktober har kamerat Hamma Hammami, talsmann for Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT), gjennomført en sultestreik sammen med seks andre tunisiske politiske og faglige ledere. Sultestreiken finner sted i et klima preget av tiltakende undertrykking i Tunisia.
Streiken dreier seg om tre hovedkrav:

  • politisk og faglig organisasjonsfrihet
  • informasjons- og pressefrihet
  • kunngjøring av et generelt amnesti i Tunisia

Sultestreiken vinner stadig breiere støtte, den utvikles og forvandles til en brei politisk bevegelse retta mot diktaturet i Tunisia. Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) erklærer sin solidaritet med vårt søsterparti PCOT, og med folket i Tunisia og dets kamp mot diktatur og for politisk frihet i landet. IKMLPO understreker støtten som det diktatoriske regimet til Ben Ali mottar fra imperialistene i USA og Europa, de samme maktene som, når det passer dem, vifter med falske flagg om forsvar av frihet og demokrati som påskudd for å gå til krig.

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner
Oktober 2005