tirsdag 28 juni 2022

USA skal ikke få styre svensk sikkerhetspolitikk

De forente stater har gjennom sin forsvarsminister James Mattis og sin chargé d’affaires David Lindwall lagt press på den svenske regjering med krav om at Sverige ikke skal ratifisere FN-avtalen om atomvåpenforbud som landet vårt har stemt for sammen med 121 andre land.

I mer enn 50 år har Sverige drevet kamp mot kjernevåpen nasjonalt og internasjonalt. Siden 1963 har vi vært bundet av Riksdagens beslutning om at Sverige ikke skal ha atomvåpen.
Sveriges regjering må umiddelbart avvise USAs frekke innblanding i svensk politikk og gjøre det klart at Sveriges sikkerhetspolitikk blir bestemt av folket i Sverige, ikke av fremmed makt.
Ifølge talspersoner for De forente stater kan et forbud mot atomvåpen stå i veien for vårt lands samarbeid med Nato. Det bekrefter at vertslandsavtalen åpner for atomvåpen og innebærer en stor risiko for vårt lands sikkerhet.

Sverige er og skal forbli et alliansefritt land, ikke medlem i Nato.

Den sittende regjering og Sveriges riksdag må ratifisere FN-avtalen om forbud mot atomvåpen.

3. september 2017
Deltakere på Stockholms fredsseminar.

 

Fredsseminaret i Stockholm 2.–3. september ble arrangert av Folket i Bild/Kulturfronts Stockholmsavdeling. Over hundre folk deltok begge dager. Innledere kom fra hele Norden.

Fra Norge stilte Pål Steigan, Ola Tunander og Henrik Hjelle fra Stopp NATO.
Her kan du høre innledningen til Henrik Hjelle.