torsdag, 12 12 2019

I den grad det er mulig å se et mønster i hendelsene, virker det som om IS-avdelinger får nye forsyninger fra lufta når de er i ferd med å komme på defensiven i Irak og Syria. For tida pågår det harde kamper rundt byen Tikrit, der pro-iranske sjiamilitser har gått til motoffensiv. Tikrit, som har en overveiende sunnibefolkning, ligger midt mellom Mosul og hovedstaden Bagdad. Det fryktes nye massakrer dersom sjiamilitsen driver IS på retrett.

Den sjia-dominerte regjeringa i Bagdad hevder at den daglig mottar rapporter fra folk og sikkerhetsstyrker i al-Anbar-provinsen om at fly og helikoptre fra den USA-leda koalisjonen slipper ned våpen og forsyninger til IS i terroristkontrollerte områder. Hakem al-Zameli, leder av den nasjonale forsvars- og sikkerhetskomiteen, sier at de sitter på dokumenter og bilder som viser både britiske og amerikanske fly og helikoptre som har sørget for flydropp til IS-kontrollerte områder. Dette skal ha skjedd ved en lang rekke tilfeller, både i Salahuddin, Diyala, Anbar og andre provinser. Hendelsene er så mange at det ikke kan være snakk om feilnavigering.

Også parlamentsmedlem Majid al-Gharawi har ifølge Irak Tradelink og Fars News uttalt at informasjonen peker mot at amerikanske fly forsyner IS med våpen. Han la til at USA og den internasjonale koalisjonen «ikke er seriøse i kampen mot IS, fordi de har de teknologiske midlene til å fastslå hvor IS-styrkene befinner seg og tilintetgjøre dem i løpet av en måned.»  Gharawi tilføyde at «USA prøver å hale ut krigen mot Isil for å få garantier fra den irakiske regjeringen slik at de kan beholde sine baser i Mosul og Anbar.»

Også iranske militære beskylder USA for å gi nødhjelp til Daesh (IS). «Den amerikanske såkalte anti-ISIL koalisjonen hevder at de har lansert en kampanje mot denne kriminelle terrorgruppa – mens de forsyner dem med våpen, mat og medisin i Jalawla-regionen. Dette viser falskheten til koalisjonen og amerikanerne, sa nestkommanderende stabssjef i det iranske forsvaret, brigadegeneral Massoud Jazayeri, allerede i høst.

Den iranske generalen insisterte på at USA sitter på all nødvendig etterretningsinformasjon om IS sin deployering i regionen, og at deres påstander om at våpendropp til terroristene skyldtes feilinformasjon er like usannsynlige som de er usanne.