tirsdag 28 juni 2022

DU er et avfallsprodukt fra prosessen med å anrike uranmalm. Det brukes i kjernefysiske våpen og reaktorer. Fordi det er en veldig tung substans, 1,7 ganger tyngre enn bly, er det høyt verdsatt av de militære for sin evne til å trenge gjennom pansrede kjøretøyer og bygninger. Når et våpen laget med et DU-stridshode treffer en solid gjenstand som en stridsvogn, går det rett gjennom den og eksploderer deretter i en brennende sky av damp. Dampen legger seg som støv som ikke bare er giftig, men også radioaktiv.

Les hele artikkelen på engelsk hos Stop the War coalition.