25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

tunisia revolusjon

Den tunisiske presidenten Kaïs Saïed utlyste folkeavstemning for å omskrive Grunnloven og fjerne de demokratiske gevinstene som er vunnet. Folkeavstemningen ble boikottet av et stort flertall, og presidenten og hans autokratiske makt blir stående uten legitimitet. Arbeiderpartiet i Tunisia forutser en periode med intensivert klassekamp.

Uttalelse fra Arbeiderpartiet i Tunisia i kjølvannet av folkeavstemningen om en ny forfatning organisert av Kais Saied på årsdagen for kuppet 25. juli 2021.
«Tida er inne for å motstå denne institusjonaliseringen av et nytt autokratisk regime og styrkingen av dets makt.»

Teppet har gått ned for maskeradeavstemningen om grunnloven organisert av Kaïs Saïed, et initiativ han tok for å prøve å legitimere sitt statskupp og sende landet tilbake til en ny epoke med absolutt autokrati.

Ved å gjøre krav på eneveldig makt ødelegger han den demokratiske fremgangen som det tunisiske folket har vunnet gjennom blod og offer. For å gjennomføre denne avgjørende fasen av kupp-prosessen 25. juli 2021 ble materielle, administrative og propagandaressurser tatt i bruk i stort omfang.

Valglkokalenes åpningstider ble fra kl. 06.00 til 22.00. Offentlige medier, inkludert den ledende nasjonale TV-kanalen, ble omgjort til upolerte propagandaverktøy til fordel for Kaïs Saïeds prosjekt.

Det ble notert alvorlige brudd på valgloven, inkludert brudd på presidentens valgtaushet selv på valgdagen, for ikke å snakke om den alvorlige tvilen om påliteligheten av tallene som ble publisert av det oppnevnte valgstyret.

Til tross for alt dette avviste tre fjerdedeler av tunisierne som var registrert på valglistene denne valgfarsen, der Kaïs Saïed ikke engang var i stand til å samle så mange stemmer som i andre runde av presidentvalget i 2019.

På grunn av deres avgjørende betydning kan forfatninger generelt ikke vedtas med mindre enn 50% valgdeltakelse, eller til og med 75% i noen tilfeller. Dette er en praksis anerkjent over hele verden, men ikke av Kaïs Saïed.

Som universitetslektor i forfatningsrett uttrykte han glede over valgets samlede suksess, samt applauderte en nasjonal folkeavstemning der valgdeltakelsen ikke oversteg 50 prosent.

Dette bekrefter nok en gang den tyranniske ånden som styrer Saïed og som han prøver å påtvinge det tunisiske folket. Han bestemte seg alene for å holde folkeavstemningen og presentere en grunnlov som han selv hadde utarbeidet, uten debatt.

Det er en grunnlov som bare er en katalog over absolutte fullmakter som han tilskriver seg selv, og som ødelegger revolusjonens gevinster hva angår rettigheter, friheter og likestilling.

Han gikk også gjennom sammensetningen av valgkommisjonen for å utnevne bare sine tilhengere, akkurat som han har fortsatt å utnevne sine egne støttespillere i administrasjonen.

Han mobiliserte statens ressurser til tjeneste for sitt prosjekt og pådro seg enorme utgifter for å oppnå en bitter fiasko, selv om han nekter å innrømme det.

Kaïs Saïed får sin legitimitet som republikkens president fra valget i 2019, som ble avholdt på grunnlag av grunnloven i 2014, som han opphevet. Han prøvde å bygge en ny legitimitet for seg selv gjennom en skreddersydd grunnlov, i den tro at folket ville applaudere og følge ham.

I dag har han ikke lenger noen legitimitet, han har bare statsapparatets styrke til å påtvinge sin dominans og sine økonomiske og sosiale orienteringer som vil la folkelige klasser og lag blø.

Som statsoverhoder som respekterer hverandre og sitt folk, kunne han ha erkjent fiaskoen og trukket seg, men han fortsatte i sin stahet ved å kunngjøre en ny valglov, som han som vanlig vil være den eneste som har ansvaret for å utarbeide og som han vil kunngjøre ved et dekret.

Like før folkeavstemningen, avla Det internasjonale pengefondet IMF en ny visitt til Tunisia med strenge vilkår for nye lån til landet. Blant vilkårene er kutt i subsidiering av drivstoff, lønnsfrys for alle ansatte i offentlig sektor og avskaffelse av fagbevegelsens forhandlingsrett. Red.

Tunisias arbeiderparti – som fordømte statskuppet 25. juli fra starten av og advarte mot farene ved Kaïs Saïeds tyranniske prosjek som utnyttet krisen som vårt land går gjennom og vårt folks sinne etter ti år med katastrofal ledelse av landet av [det islamistiske partiet – red.] Ennahda og dets allierte – erklærer at:

- Maskerade-avstemningen mislyktes og betyr at grunnloven er ugyldig. Denne dokumenterte fiaskoen til Kaïs Saïed får ham til å miste all legitimitet, og gir ham ingen annen vei ut enn å gå av, for å la det tunisiske folket, hvorav 3/4 boikottet skinnvalget, bestemme sin egen skjebne.

Partiet er overbevist om at Saïed ikke vil forlate sitt prosjekt av egen fri vilje; han vil forfølge det ved å ty til statens institusjoner og undertrykke sine motstandere for å etablere sitt autokratiske regime.

- Arbeiderpartiet mener derfor at landet vårt går inn i en ny fase av politisk og sosial ustabilitet, som uunngåelig vil bli forverret av den pågående økonomiske og finansielle krisen. Dette er en situasjon som folkets klasser og lag vil lide for med full kraft og som er et resultat av etterlevelse av påbudene fra de internasjonale låneinstitusjonene.

Denne nye fasen vil være preget av motstand mot Saïeds despotiske mål, en kamp for å redde vårt land og vårt folk, uten å gå tilbake til verken perioden før den 25. juli eller før den 14. januar.

Tunisias arbeiderparti, medlem av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre