12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

«Sammen vil vi vinne, folket vil seire» står det på parole. Foto: EMEP«Sammen vil vi vinne, folket vil seire» står det på banneret. Foto: EMEP

– Vi kan ikke endre dagens situasjon ved å vente på neste valg. Veien framover er at arbeidere og alle arbeidende forener seg og slåss for sine økonomiske og politiske krav.

Recep Tayyip Erdogan ble gjenvalgt i andre runde av det tyrkiske presidentvalget med rundt 52 prosent av stemmene, ifølge uoffisielle resultater fra Det øverste valgrådet (YSK). Opposisjonskandidaten Kemal Kilicdaroglu fikk rundt 48 prosent.

I sin uttalelse om valgresultatet legger Arbeiderpartiet (EMEP) vekt på at regjeringsblokken brukte statlige fasiliteter og ressurser i valgkampen og la hindringer i veien for opposisjonens valgagitasjon.

Tyrannisk og urettferdig valgkamp

EMEP minnet om endringen av valgloven i 2022 til gunst for den regjerende blokken, og uttalte at Erdoğan så vidt vant valget med en urettferdig og tyrannisk praksis, gjennom svart propaganda ved å vise fabrikerte videomontasjer på valgmøtene sine, ved å sette fram grunnløse påstander og erklære sine motstandere for «terrorister».

«Valgresultatene er ikke slutten. Regjeringen sin politikk med uavbrutt å bygge et reaksjonært, fascistisk regime fortsetter, og det samme vil kampen mot denne politikken.»

En periode der undertrykkelsen av det arbeidende folk vil tilta i styrke

I sin uttalelse sa Arbeiderpartiet videre:

«Tyrkia befinner seg i alvorlig økonomisk stagnasjon på grunn av både de strukturelle funksjonene i systemet og på grunn av politikken som føres av enmannsstyret. Arbeidere og alle arbeidende, som nå uunngåelig vil møte byrdene som ble delvis utsatt i form av støttepakker, bestikkelser og 'godbiter' som ledd i den økonomiske valgkampen, vil igjen måtte bære hele regningen. Vi vet fra tiden før valget hvordan alle krav om rettigheter, streiker, protester, motstand og innvendinger forsøkes forhindret med press og forbud. Den kommende perioden vil presset på det arbeidende folket, hvis forventninger vil øke for å tjene til livets opphold, for å opprettholde dagliglivet og til og med for å overleve, bli mangedoblet. For nå har ikke regjeringen flere utveier.»

Propaganda-mobilisering

«Erdoğan og hans parti vant valget, ikke bare ved hjelp av valgbestikkelser, men også gjennom en massiv propagandamobilisering. En hel hær av medier, kommunikasjonsdirektoratet og andre skjulte organer som Pelikan-gjengen (ei gruppe av bl.a. mediefolk og dommere knytta til tyrkisk etterretning – o.a.) har blitt mobilisert for å «forme forventninger» med retorikk om at den dårlige trenden vil avta og at velstand vil komme.

– Vi kan ikke endre dagens situasjon ved å vente på nyvalg. Veien ut er at arbeidere og arbeidere forener seg og slåss for sine økonomiske og politiske krav. Det finnes ikke noe annet effektivt alternativ.

Måten å endre enmannsregelen på er ikke gjennom valgurnene alene, men gjennom streiker, kamp i arbeiderkvarterer, campuser, kvinneaksjoner, mobilisering til forsvar av rettigheter osv. Tilbakegang og nederlag for enmannsstyret er mulig når de utbytta og undertrykte massene forener sine krefter, heter det i uttalelsen.

Et annet resultat av valget er at den førende (borgerlige) opposisjonen, som i årevis har bedt folket om å vente til neste valg, har avslørt at denne metoden ikke duger, sier EMEP.

Sammen skalvi vinne

– Valgresultatet er ikke slutten. Kampen mot regjeringens politikk, som uavbrutt fortsetter å bygge et reaksjonært, fascistisk regime, vil fortsette like uavbrutt. Vi vil endre dette systemet ved å trappe opp kampen for arbeid, brød og frihet. Sammen skal vi seire; Arbeiderne vil vinne, folket vil vinne.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre