tirsdag 7 desember 2021

Uttalelse fra Trondheimskonferansen

På møtet i Europarådet den 23. – 27. januar 2006 vedtok den parlamentariske forsamlingen en resolusjon med tittelen «Behovet for internasjonal fordømmelse av forbrytelser begått av tota­litære kommunistiske regimer». Forslaget er stillet fra Europarådets komité for politiske saker og er utarbeidet av den svenske politikeren Göran Lindblad (kristeligdemokrat).

Forslaget til fordømmelse bekymrer seg over, at «kommunistiske partier er legale og aktive i visse land, selv om de i enkelte tilfeller ikke har tatt avstand fra de forbrytelser, som ble be­gått av de totalitære kommunistiske regimer» og oppfordrer de kommunistiske partier «til å overveie kommunismen og deres egen historie». Og det framgår av forslaget at forbrytelsene bl.a. er et resultat av marxismens teori om eksistensen av klassekamp.

Forslaget legger opp til en skjerpet forfølgelse av de europeiske kommunister, hvis de for eksempel stadig mener, at det foregår klassekamp i Europa.

Europarådets vedtak, kan føre til massive overgrep på demokratiet og menneskerettigheter, og starte en heksejakt på kommunister og andre folkelige og demokratiske krefter.

Dette minner i uhyggelig grad om McCarthy-perioden i 1950-årenes USA, da titusener ble forfulgt på grunn av deres politiske holdning.

Dette undergraver fullstendig det demokrati og menneskerettighetene, som Europarådet hevder at de representerer og forsvarer. Men kommunistene har vært og vil fortsatt være en del av den demokratiske prosess og kamp.

Den tyske presten Martin Niemüller, som var aktiv i motstandskampen mot nazismen og satt i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen, skrev følgende berømte dikt om nazistenes heksejakter:

Først kom de for å hente kommunistene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke kommunist. Så kom de for å hente sosialdemokratene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke sosial­demokrat. Så kom de for å hente fagforeningslederne, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke fagforeningsleder. Så kom de for å hente jødene, men jeg protesterte ikke, for jeg var ikke jøde. Da de kom for å hente meg, var der ingen tilbake til å protestere.

Forslaget har, før behandlingen, stort sett ikke blitt omtalt i norske medier og er ukjent for de fleste nordmenn. Over alt i Europa er det igangsatt protester mot dette heksejakt-forslaget.

Vi oppfordrer LO, norsk fag- og arbeiderbevegelse, og andre demokratisk innstilte krefter til å ta sterk avstand fra dette og liknende anti-demokratiske angrep, mot lovlige demokratiske partier og bevegelser.

Uttalelse fra Trondheimskonferansen «Samling for felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» i regi av LO i Trondheim 27. – 29. januar 2006. Konferansen samlet 457 tillitsvalgte fra hele landet.

Les mer om Trondheimskonferansen