onsdag 22 september 2021

Parlamentet i Litauen har vedtatt at det skal være forbudt å vise symboler fra Sovjet-tida offentlig, det blir også forbud mot å spille den gamle sovjetiske nasjonalsangen (om dette får virkning for dagens russiske nasjonalsang, som har byttet ut teksten men beholdt melodien, er uvisst.) Det blir videre straffbart å vise bilder av sovjetiske ledere, som for eksempel Lenin eller Stalin. Hammer og sigd er også bannlyste symboler.

Litauen går dermed enda et skritt lengre i kampanjen mot landets egen arbeiderklasse og historie enn stater som Estland, Latvia, Tsjekkia og Ungarn, som alle har innledet klappjakt på kommunistiske symboler og partier som uttrykker sympati for kommunisme eller sosialisme.

I et forsøk på å kamuflere dette brune angrepet, har parlamentet for syns skyld også nedlagt forbud mot enkelte nazisymboler.