tirsdag 14 juli 2020

I denne situasjonen understreker vi, mer enn noensinne, behovet for å bekjempe fattigdom og krigspolitikk samt å forsvare retten til å demonstrere, til å protestere, til å avholde folkemøter.

Frankrikes kommunistiske arbeiderparti

Følelsene etter terrorangrepene er sterke.

Ønsket om å vise solidaritet med ofrene er sterk og legitim.

Dette er hva vi ga uttrykk for i vår pressemelding «Vi må fortsette å leve» den 14. november.

Responsen fra den franske regjeringa er urovekkende og alvorlig: Den kunngjør for alle at «vi er i krig» og militariserer det offentlige rom. Den erklærer en unntakstilstand som forbyr opptog og demonstrasjoner, med en oppfordring til «samling omkring våre hellige verdier». Høyresida og det ekstreme høyre legger opp til en farlig opptrapping av sikkerhetssituasjonen.

Et klima med allmenn mistenkeliggjøring er farlig, spesielt siden det fremmer stigmatisering av det muslimske samfunnet.

I denne situasjonen understreker vi, mer enn noensinne, behovet for å bekjempe fattigdom og krigspolitikk samt å forsvare retten til å demonstrere, til å protestere, til å avholde folkemøter.

Paris, 16. November 2015.

Frankrikes kommunistiske arbeiderparti, PCOF

 {jcomments off}