mandag 28 november 2022

Oversatt fra Global Research, 7. februar 2014

USAs viseutenriksminister Nuland sammen med fascistlederen Tjahnibok. Tvitret av ambassadør Pyatt.Viseutenriksminister Nuland sammen med fascistlederen Tjahnibok. Lagt ut på Twitter av USAs Kiev-ambassadør Pyatt.Den amerikanske regjeringa samarbeider med nynazister i Ukraina som ledd i sine intriger for å innsette et medgjørlig USA-vennlig regime til erstatning for dagens demokratisk valgte regjering. I et nylig lekket lydopptak, som det amerikanske utenriksdepartementet stilltiende har erkjent er ekte, diskuterer to høytstående amerikanske tjenestemenn hvordan, og med hvilke partier og politikere, de vil erstatte den valgte regjeringa til Janukovitsj.

En av opposisjonslederne som de nevner som fremtidig «rådgiver» for den ikke-valgte erstatningsregjeringa de ser for seg, er i realiteten en nyfascistisk og nynazistisk lederfigur, Oleh Tjahnibok (offisielt hevder han å være nasjonalist).

De omtaler ham som en av «de tre store» opposisjonsledere, og de insisterer på at deres foretrukne nye statsleder, Jatsenjuk, etter utnevnelsen bør rådføre seg med denne nynazisten «fire ganger i uka».

Tjahnibok er leder av Svoboda-partiet, tidligere Ukrainas nasjonal-sosialistiske parti, med et nazisymbol som sin opprinnelige logo. Han figurerer i opptak der han lovpriser den høyreekstreme og antisemittiske gruppa Ukrainske partisaner som samarbeidet med den tyske hæren, og som til slutt ble beseiret av Sovjetarmeen under Annen verdenskrig. Disse partisanene, har han sagt, «lot seg ikke skremme, men tok opp sine automatrifler og dro til skogs for å bekjempe moskovitter, tyskere, jødedom og annen dritt».

I 2005 undertegnet han et åpent brev til ukrainske ledere om påståtte «kriminelle handlinger» fra «organisert jødevesen» som han hevdet planla «folkemord» på det ukrainske folk. Han la til at Ukraina måtte bli frigjort fra den «Moskva-jødiske mafiaen».

Opptaket av telefonsamtalen mellom Victoria Nuland, viseutenriksminister for europeiske og eurasiske saker, og Geoffrey Pyatt, USAs ambassadør til Ukraina, ser ut til å ha funnet sted for om lag en måned siden.

"Nuland: (Breaks in) I think Yats is the guy
that who’s got the economic experience
the governing experience he’s the … what he needs is
Klitsch and Tiahnybok on the outside he needs to
be talking to them four times a week you know."

Utskrift fra lydopptaket som er lagt ut på youtube

Ved siden av at samtalen dem imellom identifiserer ham som en sentral aktør i planene USA har for Ukraina, later begge til å ha vennlige følelser overfor Tjahnibok. De har møtt ham ansikt til ansikt i Ukraina en rekke ganger, og ambassadør Pyatt har tidligere kvitret et bilde av assisterende utenriksminister Nuland der hun smilende poserer ved siden av den pro-nazistiske lederen og hans kolleger.

Oleh Tjahnibok er altså en av de «tre store» figurene som Obama-administrasjonen håper å erstatte dagens demokratisk valgte regjering med. Obama-administrasjonen arbeider for å sette inn en nyfascistisk leder og hans parti som nøkkelspillere i fremtiden for Ukraina.

Copyright © Global Research, 2014.
Oversatt av Revolusjon. Gå til originalartikkelen.

Bli abonnent i dag for bare kr 100,-