mandag 8 august 2022

Danmark utmerker seg igjen som nordisk «foregangsland» når det gjelder å innføre politistatsmetoder og reaksjonære angrep på politiske og demokratiske rettigheter.

Med terrorlovgivningen som våpen, kvier den danske regjeringa seg ikke for å gå løs på antifascistiske veteraner og overlevende fra nazistenes konsentrasjonsleire. Det lyder utrolig, men er dessverre sant.

Danmark har implementert terrorlover som nærmest er avskrift av den amerikanske Patriot Act, og vedtok før klimatoppmøtet i København en såkalt «lømmelpakke». Som mange husker, ble hundrevis av ungdommer hundset i et iskaldt København. Og i november 2010 ble to jenter, utpekt som talspersoner for Climate Justice Action, dømt til fire måneders fengsel.

Flere er domfelt allerede

Flere personer og organisasjoner er blitt dømt for at de har støttet organisasjoner som colombianske FARC og palestinske PFLP, frigjøringsbevegelser som står på EUs terrorliste. I den såkalte Fighters and Lovers-saken stadfestet Høyesterett den 25. mars 2009 dommen i Østre Landsret mot seks personer for forsøk på innsamling av økonomisk støtte til FARC og PFLP gjennom T-skjortesalg.

Forsøk på knebling

Nå fortsetter den høyrevridde regjeringa å bruke lovverket for å stoppe kjeften på faglige og politisk aktive. Både Den Faglige Klub, København (en samling av faglig aktive og tillitsvalgte innenfor byggfagene) og nå også krigsveteraner og overlevende fra den tyske utryddelsesleiren Stutthof er satt på tiltalebenken for støtte til terror! Bakgrunnen er at også de har vist solidaritet og bevilget noen penger til den palestinske frihetskampen.

Politiske fanger i Stutthof

Gasskammeret i Stutthof. © Foto: RevolusjonVed siden av jøder ble mange politiske fanger, især kommunister fra både Danmark og Norge, sendt til Stutthof i Polen. Det var en utryddelsesleir. En polsk kommisjon antok i 1946 at 102.000 fanger hadde vært i leiren i tiden 1939-45, og av disse var 85.000 omkommet. Det er altså overlevende antifascister fra denne leiren den danske regjeringa anklager for å medvirke til terror!

Horserød-Stutthof-foreningen slår fast at frigjøringskamp ikke er «terror», og har avgitt erklæringa nedenfor i forkant av rettssaken:

Horserød-Stutthof foreningen: Vi imøteser «terrorsaken» med sinnsro

Hva beskyldningen mot Horserød-Stutthof Foreningen angår, så er vi uskyldige i anklagene om støtte til terrororganisasjoner – vi har ikke støttet terrororganisasjoner, og vil aldri gjøre det!

Vi har støttet frigjøringsbevegelser og motstandsorganisasjoner, og – med et svært beskjedent beløp, har vi støttet humanitært arbeid i Gaza siden det israelske angrepet i 2008 og 2009.

Vi er motstandere av terrorisme, også av statsterrorisme – slik som det bedrives av Danmarks allierte og regjeringens forbilde – USA.

Men vi vil derimot alltid støtte folk som slåss for fred, frihet og nasjonal uavhengighet mot krig og undertrykkelse. Dette gjelder under alle forhold.

Vi vil ikke endre våre holdninger og meninger om de vanvittige og diskriminerende terrorlovene – en avskrift av tidligere president Bush sin «Patriot Act» – som først og fremst har til hensikt å så frykt i befolkningen, slik at de holder munn og avstår fra å vise noen form for solidaritet og politisk standpunkt.

Det er disse loven vi skal dømmes for å ha forbrutt os mot. Det er et faktum at terrorlovene undergraver rettssikkerheten for innbyggerne og i siste instans demokratiet i landet vårt. Det er hva den kommende rettssaken vil dreie seg om, står det til oss.

Selv om en tilfeldig justisminister finner det politisk formålstjenlig å trekke oss for retten, fortsetter vi vår kamp – vi lar oss ikke skremme. Det har vært prøvd før.

La oss bare minne om at grunnleggerne av foreningen vår også ble hengt ut for terrorisme med fatale konsekvenser for den enkelte. Det var i årene 1940 - 1945. En nidkjært dansk politi jagde og arresterte dem på tysk ordre og med full støtte fra den danske regjeringen. Senere kom det til en parodisk «rettergang» som for mange fikk en dødsdom som utfall – i utryddelsesleiren Stutthof.

Det er en del av dansk historie som man helst ikke snakker for mye om.

Så vi ser frem til rettssaken med sinnsro, vi har ingenting å skjule. Det er det derimot andre som har. Det fremgår tydelig av avsløringer som WikiLeaks daglig bringer fram i dagslys.

Vi vil bruke den kommende rettssaken til en grundig politisk vårrengjøring – det er sårt tiltrengt i Danmark i 2011.