mandag 8 august 2022

Hamma Hammami, talsmann for PCOT.
Hamma Hammami, talsmann for PCOT, har i årevis vært utsatt for forfølgelse og tortur.

Tunis 12. januar 2011: Hamma Hammami ble arrestert da det politiske politiet gjennomførte en razzia mot hjemmet hans i morges. Arrestasjonen er ledd i gjennomføringen av truslene som (president) Ben Ali kom med i sin siste tale. Faktisk ble budskapet hans fulgt av en bølge av arrestasjoner i ulike regioner av landet. De som ble tatt var fagorganiserte, politiske aktivister og unge, herunder aktivister og sympatisører av PCOT.

Arrestasjonen kommer en dag etter at PCOT gikk ut til det tunisiske folket og oppfordret alle demokratiske krefter til å forene seg rundt et felles alternativ til det despotiske regimet. Kravet er: «Ben Ali må gå av, sandpåstrøingsinstitusjonene til dagens regime må oppløses og en midlertidig nasjonal regjering må opprettes som har ansvar for å organisere frie og gjennomsiktige valg. Valget gir grunnlag for å etablere en grunnlovsgivende forsamling med ansvar for utarbeiding en ny grunnlov, noe som legger grunnlaget for en virkelig demokratisk republikk som hegner om folkets suverenitet og sikrer respekt for menneskerettigheter, likeverd og verdighet. Lansering av en ny økonomisk og sosial politikk som er nasjonal og folkelig. Dette vil sikre barna til folket vårt arbeid og ressurser som trengs for et anstendig liv, og sette en stopper for korrupsjon, vilkårlighet og regionale ulikheter.»

Tunisias kommunistiske arbeiderparti krever umiddelbar løslatelse av lederne Hamma Hammami og Ammar Amrussia, av andre partimedlemmer og av alle fanger. Partiet holder myndighetene ansvarlige for ethvert fysisk overgrep mot de arresterte.

Disse arrestasjonene vil ikke avskrekke vårt parti fra å ta ansvar overfor vårt folk i dets kamp mot diktaturet. Til slutt gjentar PCOT målet om å forene folkelige krefter for å styrte Ben Ali og opprette et demokratisk regime som tjener de breie folkemassene.

Tunisias kommunistiske arbeiderparti
Tunis, 12 januar 2011

{article Vis solidaritet med det tunisiske opprøret}{div width:200}{title} {readmore}{/div}{/article}