fredag 14 august 2020

Solidaritet med frigjøringsbevegelser som kjemper for nasjonal uavhengighet og sosial rettferd er «terror», ifølge den danske staten og EU.

Foreningen Oprør - dømt i byretten.Forfatteren Patrick Mac Manus ble mandag 15. mars dømt for terrorstøtte. Byretten i København mener at Foreningen Oprør som Mac Manus er talsperson for, har brutt terrorloven ved å støtte frigjøringsbevegelsene FARC i Colombia og PFLP i Palestina. Han ble dømt til 6 måneders betinget fengsel.

– Vi kan ikke akseptere byrettens kjennelse, sier Patrick Mac Manus ifølge Netavisen. – Danmark har tradisjon for solidaritet med undertrykte folk og deres kamp for frihet. Det er en tradisjon vi vil fortsette og gi nytt liv, sier den irsk-danske forfatteren.

– Det er uakseptabelt i et demokratisk samfunn at makthaverne har forsøkt å undertrykke disse tradisjonene, sier Mac Manus og fortsetter: – Vi mener det er viktig å fortsette å støtte FARC og PFLP og tilsvarende demokratiske, humanitære og sekulære frigjøringsbevegelser.
– Israels okkupasjonspolitikk og statsvolden i Colombia gjør motstand legitimt. Anti-demokratisk lovgivning endrer ikke ved det, slutter Mac Manus.

I en pressemelding fra Foreningen Oprør heter det blant annet:

«Retten til åpen internasjonal solidaritet blir i økende grad forhindret og forfulgt. Bevegelser fra okkuperte områder, fra forfulgte minoriteter, fra samfunn preget av avgrunnsdyp ulikhet og statlig vold stemples nå som terror. I flere land er statsterrorisme den mest presserende og dødelige trusselen mot liv og velferd.

Den rolla som internasjonal solidaritet tidligere har spilt i å løse konflikter, er under voldsomt press. I tillegg står sivil ulydighet, protestkampanjer og faglige aksjoner i økende fare for å bli rammet av dagens terrorlovgivning.»