mandag 8 august 2022

Lærerorganisasjonene oppfordrer til streik.Greske fagforeninger går til generalstreik den 11. mars. GSEE (Arbeidernes landsorganisasjon) og ADEDY (sammenslutninga av offentlig ansatte) er hovedarrangører.

Arbeiderne streiker mot et lovforslag som øker merverdiavgiften til 21 prosent – fra tidligere 19 – og som legger opp til frys av tjenestepensjoner, kutt i rettigheter og lønnsbonuser i det offentlige, samtidig som avgiftene på drivstoff, alkohol og sigaretter går i været.

Det enorme greske budsjettunderskuddet veltes over på arbeiderne og folket for å tilfredsstille kravene fra bl.a. EU og Pengefondet IMF. Krisa i landet truer først og fremst velferden, men også euroen og EUs stabilitetspakt. Men greske arbeidsfolk nekter å saldere gjelda for borgerklassen.
«Vi venter stor oppslutning torsdag, det blir demonstrasjoner i en rekke byer i hele Hellas», sier Andreas Petropoulos, talsmann for ADEDY.

Ansatte i skattevesenet, tolletaten og kommunale reinholdsarbeidere har varslet streik over flere dager. Også ansatte i kommuneadministrasjoner og ved domstolene iverksetter protestaksjoner. Lærernes organisasjoner OLME (videregående skoler) og DOE (grunnskoler) går også med i streiken.