tirsdag 28 juni 2022

Gravstedet til Karl og Rosa.Rundt 10.000 tyske arbeidere og progressive aktivister samlet seg ved Fridrichsfielde-kirkegården i det som tidligere var DDR, for å minnes 91-årsdagen for mordet på de opprinnelige lederne av kommunistpartiet i Tyskland, Rosa Luxemburg og Karl Liebknecht.

Luxemburg og Liebknecht ble drept med kaldt blod den 15. januar 1919 av ytterst reaksjonære aktivister fra det såkalte Frikorpset, en anti-kommunistisk terrororganisasjon som senere skulle fungere som basis for det Det nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti, nazistpartiet.

Luxemburg og Liebknecht var begge grunnleggerne av kommunistpartiet i Tyskland i 1918, etter en splittelse med det reformistiske sosialdemokratiske partiet. Stiftelseskongressen til Tysklands kommunistiske parti ble holdt fra 30. desember 1918 til 1. januar 1919.
Kilde: Roter Morgen