torsdag 26 mai 2022

Gravemaskinene står parat. Rivninga av minnestedet for den legendariske tyske antifascisten Ernst Thälmann må forhindres!
Ernst Thälmann, myrdet av nazistene i 1944.
«Kjemp mot sult og krig, velg Thälmann!» Valgplakat.

Siden 2003 har Ernst-Thälmann-Gedenkstätte i Ziegenhals nær Berlin vært stengt for offentligheten. Ingenting blir gjort for å vedlikeholde minnestedet og hele området forfaller. Foreninga til forsvar for borgerrettigheter og menneskeverd (GBM) og venneforeningen «Ernst-Thälmann-Gedenkstätte» Ziegenhals, har tatt et initiativ til et internasjonalt opprop for å hindre en planlagt rivning.

Det antifascistiske minnesmerket i Ziegenhals hedrer erindringen om den illegale konferansen til sentralkomiteen i KPD (Tysklands kommunistiske parti) og den tyske motstanden mot Hitler. Dette er ikke bare et regionalt minnested i et idyllisk område i utkanten av Berlin (Krossinsee). Det er også et monument over en viktig leder for den tyske og internasjonale arbeiderbevegelsen, over et antifascistisk medlem av Reichstag (Riksdagen) som sa at «Den som velger Hitler, velger krig.» Antifascister over hele verden tok del i kampen for å kreve Thälmann løslatt fra fengsel og konsentrasjonsleir helt til han ble myrdet av nazistene i 1944.

Den tyske forbundsrepublikken og den tyske regjering har et ansvar overfor den internasjonale opinionen. Hvordan kan en regjering i Tyskland, som startet Andre verdenskrig og som i dag har nazister representert i kommuner og delstatsforsamlinger, handle så historieløst og uansvarlig? Støtteforeningene krever at forbundsregjeringa tar sitt ansvar og redder minnestedet fra den planlagte historievandalismen. De krever at dette blir et nasjonalt minnesmerke som hedrer den antifascistiske kampen til Thälmann og kommunistene, og de forlanger at det holdes i hevd og åpent for publikum.