onsdag 26 januar 2022

Den store klimademonstrasjonen i København 12. desember samlet nærmere 100.000 mennesker.

Et gigantisk politioppbud har samtidig sørget for massearrestasjoner. På det meste satt 1000 folk mellom 12 og 60 år internert i kalde og primitive «klimafengsel», også en rekke norske demonstranter. Politiet har kunnet utnytte de vide fullmaktene i den nyss vedtatte «uropakken» (en anti-opprørslov), der folk kan taues inn på pur mistanke om at de har et eller annet fore.

Protestene fortsetter i København, byen som nå går under navnet Cop-enhagen, takket være politiets framferd.

Se videoer fra demonstrasjonene 11. og 14. desember.

{tab=Our climate is not your business}

 

{tab=Tåregass mot Christiania}

 

Følg med på Kommunistisk politiks klimasider for oppdatert informasjon, bilder, video med mer.