25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

En rekke demokratiske, nasjonale og patriotiske partier og organisasjoner i Tunisia har gått sammen i en front for å forsvare og videreutvikle revolusjonen i landet.
 

Vi fastslår vår forpliktelse overfor revolusjonen til folket vårt, folket som kjemper for retten til frihet og nasjonal verdighet og som har ytt store ofre med titalls martyrer og tusener av skadde og arresterte. For å fullføre seieren over ytre og indre fiender og for å avverge alle forsøk på å ta ifra oss det vi har vunnet, er «14. januar-fronten» etablert som et politisk rammeverk til fremme av vårt folks revolusjon, for at den skal nå målene som er satt og konfrontere kontrarevolusjonens krefter. Fronten består av nasjonale demokratiske og progressive partier, krefter og organisasjoner.

Frontens umiddelbare oppgaver er:

 1. Å fjerne den nåværende regjeringa til Ghannuchi og enhver regjering som symboliserer det tidligere regimets anti-nasjonale og folkefiendtlig politikk og som tjener den styrta presidentens interesser.
 2. Oppløsning av RCD [det forhatte partiet til Ben Ali, Den konstitusjonelle demokratiske union – o.a.], konfiskering av partiets kontorer, eiendom, finansielle eiendeler og fond, som tilhører folket.
 3. Dannelse av en overgangsregjering som har tillit i folket og blant progressive krefter, politiske aktivister, foreninger, fagforeninger og hos ungdommen.
 4. Oppløsning av Representantenes hus og Senatet, Høyesterett og alle de kunstige styringsorganene som fortsatt består. Demontering av de politiske strukturene til det tidligere regimet. Forberede valg av en grunnlovgivende forsamling i løpet av maksimalt et år må utmeisle en demokratisk grunnlov og skape et juridisk system som rammeverk for det offentlige liv som garanterer folkets politiske, økonomiske og kulturelle rettigheter.
 5. Å oppløse det politiske politiet og knesette en sikkerhetspolitikk basert på menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper.
 6. Straffeforfølging av alle dem som har forbrutt seg mot folket og undertrykket det i form av arrestasjoner, tortur og ydmykelser, enten det er snakk om beslutningsmakerne eller utøverne av undertrykkelsen. Å stille de ansvarlige for tyveri av folkets penger og de som er skyldige i korrupsjon og underslag av offentlige midler, for retten.
 7. Ekspropriasjon av den tidligere herskerfamilien, deres kumpaner og medsammensvorne og alle embetsmenn, som har utnyttet sine posisjoner til å berike seg på folkets bekostning.
 8. Å skape arbeidsplasser for de arbeidsledige og hastetiltak for å gi de arbeidsløse trygd, økt sosial sikkerhet og helsetjenester samt bedre kjøpekrafta for lønnstakerne.
 9. Bygging av en nasjonal økonomi  i folkets tjeneste hvor viktige strategiske sektorer legges inn under staten, renasjonalisering av privatiserte institusjoner, og utforming av en økonomisk og sosial politikk som bryter med den kapitalistiske nyliberalismen.
 10. Å garantere de allmenne og individuelle friheter, særlig ytrings-, forsamlings- og informasjonsfriheten, løslatelse av fanger og vedta en lov om amnesti.
 11. Fronten hilser støtten fra massene og de progressive kreftene i den arabiske verden og globalt, og oppfordrer dem til å fortsette å gi sin støtte på alle mulige måter.
 12. Å si nei til normalisering i forhold til sionismen, som vi fordømmer, og å gi støtte til nasjonale frigjøringsbevegelser i den arabiske verden og over hele kloden.
 13. Fronten oppfordrer alle folkets masser og de progressive og nasjonale krefter til å fortsette sin legitime kamp og mobilisering og protest, spesielt ute i gatene, helt til målene er oppnådd.
 14. Fronten hilser alle komiteer, foreninger og folkelige former for egenorganisering og oppmuntrer dem til å engasjere seg i alle offentlige anliggender og andre områder av dagliglivet.

Ære til «intifadaens» martyrer – seier til vårt folks revolusjonære masser!

Tunis, 20 januar 2011

 • Arbeidets Venstreliga
 • Den nasseristiske fagbevegelsen
 • Bevegelsen av demokratiske nasjonalister (Al-Watad) 
 • Ba'ath-strømningen
 • Uavhengig Venstre
 • Tunisias kommunistiske arbeiderparti (PCOT)
 • Det patriotiske og demokratiske arbeiderpartiet (PTDP)
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre