19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

20181027 stopp tj8 osloBildet er fra en av demonstrasjonene mot NATO-krigsøvelsen Trident Juncture, oktober 2018.

Ifølge Atlanterhavspakten står NATO for «fred, demokrati, frihet og rettsorden». I virkeligheten er det motsatt. NATO var og er en krigsallianse av vestlige imperialistiske stater for å håndheve deres økonomiske og politiske interesser med militære midler. NATO er en garanti for krig, ikke for fred. Pakten er en garanti for nasjonal underkastelse for amerikanske interesser, ikke en garanti for uavhengighet.

Helt fra starten har alliansen vært ledet av USA-imperialismen, som alltid innehar den militære overkommandoen. Den var et redskap for amerikansk imperialisme retta mot Sovjetunionen og arbeider- og kommunistbevegelsen. Helt fra oppstarten i 1949 var NATO og medlemslanda involvert i mange brutale kriger. NATO betydde også en konstant økning i militærutgiftene på det arbeidende folkets bekostning.

I stedet for «frihet og rettssikkerhet» betydde NATO utbytting, undertrykking og krig. Diktaturer som de i Portugal under Salazar eller i Tyrkia under general Evren var og er ingen hindring for NATO-medlemskap.

NATO var og er en ledende deltaker i mange imperialistiske og nykoloniale kriger. I 1999 angrep NATO Serbia og fortsatte å gjøre det i Kosovo-krigen. Fra 2001 brukte NATO løgner som påskudd for krigen mot Afghanistan, en krig som endte med nederlag i august 2021. I 2011 angrep NATO-landene Libya og la landet i ruiner. NATO har også intervenert i Tyrkias kamp mot Syria siden 2013 og har støttet Tyrkia militært.

NATO-tropper er for tiden utplassert i Afrika, på Balkan, i Middelhavet og i Irak.

I de seinere åra har det pågått en kontinuerlig prosess med utvidelse av NATO østover. Ekspansjonen er en vesentlig årsak til den nåværende imperialistiske krigen, der de vestlige imperialistene USA, NATO og EU støter an mot den russiske imperialismen.

NATO gir massiv støtte til krigen i Ukraina ved å bidra med infrastruktur, våpen og rådgivere. NATO er i en uoffisiell krig med Russland. I Israels krig mot Gaza deltar NATO-land aktivt i krigsforbrytelsene og folkemordet ved å bidra med våpen og politisk støtte. Helt fra starten av Gaza-krigen sa generalsekretær Jens Stoltenberg at NATO står sammen med Israel.

Rivaliseringa mellom imperialistblokkene NATO og EU på den ene sida og det imperialistiske Kina og Russland på den andre, utgjør en alvorlig trussel mot freden. EU spiller en utfyllende rolle i allianse med USA-imperialismen med sin «felles forsvars- og sikkerhetspolitikk», i en form for arbeidsdeling. I tillegg bruker EU situasjonen til å styrke sin rolle i konkurransen med USA.

Alt dette skjer på bekostning av arbeiderklassen og de sosiale og politiske vinningene den har tilkjempet seg. Arbeidere og folk flest straffes av konsekvensene av NATOs krigsplaner og styresmaktenes iverksetting i hvert enkelt land: Kutt i velferden, høye priser på basisprodukter, press mot lønningene, skatte- og avgiftsøkninger osv.

Nasjonalsjåvinismen og reaksjonære, fascistiske bevegelser styrkes på ny for å gjøre folkene «skikket til krig».

Vi kjemper for at våre land melder seg ut av NATO! Vi er imot enhver deltakelse i NATOs kriger!

  • Nei til NATO! Ut av NATO og alle imperialistiske militærallianser!
  • Avvis EUs militære unionsprosjekt!
  • NATO og amerikanske militærbaser ut av våre land!
  • Nei til våpenkappløp og våpenforsendelser!
  • Umiddelbar tilbaketrekking fra krigsoppdrag i utlandet!
  • Fred og vennskap mellom folkene – ikke opprustning og krig!

Europeiske medlemspartier og -organisasjoner i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre