21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

natokrigsmaskin

Etter at kolonimaktene på starten av 1900-tallet hadde lagt under seg omtrent alt av landområder og ressurser, kunne en omfordeling bare skje gjennom krig mellom stormaktene. Slik startet imperialismens tidsalder og samtidig verdenskrigenes tidsalder.

Slutten på andre verdenskrig ble ikke starten på noen langvarig fred. Koreakrigen og Vitenamkrigen ble bare starten på en periode der USA til enhver tid startet, eller aktivt var med i, kriger over hele verden. Det eneste spesielle med perioden fra slutten av andre verdenskrig og til krigen mot og oppsplittingen av Jugoslavia var at det ikke foregikk krigshandlinger på det europeiske kontinentet; bomber og granater ble forbeholdt land utenfor Europa og Nord-Amerika.

Når dette skrives er NATO-landene aktive flere steder, blant annet i Rødehavet. Det palestinske folket er fullstendig forsvarsløse mot Israels folkemord på Gaza. Houthiene i Jemen har forsøkt å stanse skip i Rødehavet på vei til Israel med våpen og forsyninger som gjør det mulig å fortsette Israels herjinger. USA har svart med å angripe Houthiene og bedt sine NATO-allierte om militære bidrag. Det har flere av dem gjort, blant annet har Danmark sendt en fregatt mens den norske regjeringen så langt har begrenset seg til å sende noen støtteoffiserer. Å bidra militært til at Israel kan fortsette sine krigsforbrytelser i Gaza er en forbrytelse.

For øyeblikket er det konflikten i Ukraina som har størst potensial til å utløse en storkrig. Russland har bevist at de ikke går av veien hverken for å ofre egne soldater eller ukrainske soldater og sivile i tusentall. Med den siste tidens forsiktige framgang er det ingen utsikter til at de vil gi seg. Blant NATO-landene er krigsentusiasmen begynt å bli mer blandet, men det betyr ikke at det er snakk om å gi opp. Tvert om vil de ivrigste krigshisserne stadig strekke seg lengre og har allerede bestemt seg fro å bidra med jagerfly. Zelenskyregimet på sin side er desperate og kommer ikke til å gå av veien for noe som helst.

Første verdenskrig tok fort slutt etter den russiske revolusjon fordi bolsjevikene tok Russland ut av krigen. Noen tiår senere avsluttet Sovjetunionen med enorme oppofrelser andre verdenskrig ved å slå Hitler-Tyskland militært på østfronten.

Med dagens atomvåpen, autonome våpen og romvåpen vil en total krig bli en katastrofe for alle. I en tid der vi ikke har revolusjonære som Lenin, Stalin og bolsjevikene og ingen sosialistiske stater som kan utfordre imperialistmaktene ser det ikke lyst ut. Bare sosialismen kan gjøre slutt på de imperialistiske krigene, men som innbyggere i et lite, imperialistisk land kan vi i det minste støtte og delta aktivt i fredsbevegelsen, og for tiden er det Stopp NATO som er den tydeligste anti-imperialistiske organisasjonen i Norge!

 Se lista over kriger NATO har vært involvert i (Wikipedia) 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre