21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Trondheimskonferansen viste aktiv solidaritet med Palestina. Foto CC BY-NC LO i Trondheim. https://www.flickr.com/photos/loitrondheim/53495353799/in/album-72177720314422921/  Trondheimskonferansen viste aktiv solidaritet med Palestina. Foto CC BY-NC LO i Trondheim på flickr«Det er nå avgjørende at Norge ikke bidrar til å styrke Israels evne til å angripe og slakte den palestinske befolkningen og undergrave palestinernes legitime rettigheter», heter det i denne enstemmige uttalelsen fra Trondheimskonferansen. Trondheimskonferansen samler årlig omkring 600 faglige tillitsvalgte.

Det er ufattelig det som skjer i Palestina nå. Minst 25 000 palestinere er drept, over 10 000 av dem er barn. Ti tusen! Det tilsvarer hele befolkningen under 15 år i Tromsø som er drept. Samtidig er Norge en bidragsyter til at palestinske barn blir drept av M72 granatkastere produsert av det norsk-finske selskapet NAMMO, samt israelske jagerfly med norske deler. 

ICJ, den internasjonale domstolen i Haag, har nå bestemt seg for å behandle folkemordsanklagen som Sør-Afrika har framsatt overfor domstolen. ICJ påla også Israel å gjennomføre noen såkalte hastetiltak. Domstolens avgjørelse er folkerettslig forpliktende for Israel. De foreløpige reaksjonene fra Israel tilsier at Israel ikke vil bøye seg for domstolens avgjørelse. Det må da bli opp til de andre medlemsstatene og iverksette tiltak som presser Israel til å følge domstolens avgjørelser. Norge bør støtte Sør-Afrikas anklage mot Israel i ICJ.

I møte med Israels folkerettsbrudd og brudd på menneskerettighetene har Vesten i 75 år praktisert diplomati uten sanksjoner eller andre straffetiltak.

I møte med Israels folkerettsbrudd og brudd på menneskerettighetene har Vesten i 75 år praktisert diplomati uten sanksjoner eller andre straffetiltak. Dersom hensikten har vært å avslutte Israels okkupasjon og undertrykkelse av den palestinske befolkningen, har denne særegne politikken ikke vært vellykket. Det pågående folkemordet på Gazas forsvarsløse sivilbefolkning viser med all tydelighet at dersom Norge ikke ønsker at de pågående folkerettsbruddene skal fortsette, må det settes makt bak kravene overfor Israel.

Det er nå avgjørende at Norge ikke bidrar til å styrke Israels evne til å angripe og slakte den palestinske befolkningen og undergrave palestinernes legitime rettigheter. Såvel et nasjonalt som et internasjonalt forbud mot å handle med militært utstyr med Israel må ramme både forsyninger av slikt utstyr til Israel og kjøp av militært utstyr fra Israel, slik at man verken bidrar til å styrke det israelske militæret eller den israelske våpenindustrien. 

Trondheimskonferansen støtter forslagene om sanksjoner overfor Israel fra Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Venstre på Stortinget. Trondheimskonferansen støtter også anmeldelsen av Israels forsvarsminister Yoav Gallant, medlem av Israels krigskabinett Benjamin Gantz og sjef for den israelske generalstaben Herzl Halevi for medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten i Gaza som ICJ-Norge og Forsvar Folkeretten har levert til det nasjonale statsadvokatembetet som behandler slike saker.

Norge må definere Israel som en apartheidstat i henhold til FNs apartheidkonvensjon og anerkjenne Palestina som en egen stat.

Trondheimskonferansen krever at Norge gjør mer ved å:

  1. Stopp norske våpen til Israel
  2. Oljefondet må ikke investere i formål som støtter Israel
  3. Forby handel med varer og tjenester fra Israel
  4. Støtte Sør-Afrikas anklage mot Israel i ICJ
  5. Israel må utestenges fra Eurovision Song Contest, hvis ikke må Norge trekke seg fra årets konkurranse.
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre