28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

gaza3 latuff

UTTALELSE 

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML) fordømmer Israel og dets aggresjon og massakrer, og støtter det palestinske folkets rettferdige motstand til siste slutt.

Apartheidstaten Israel har brakt sine angrep på det palestinske folket til et nytt nivå etter at Hamas og andre palestinske frigjøringsorganisasjoner lanserte operasjonen Al Aqsa-flodbølgen mot Israel om morgenen den 7. oktober.

«Operasjonen» inkluderte avfyring av raketter fra Gaza, flere geriljagrupper tok seg inn i Israel fra forskjellige punkter, de erobret en grenseovergang og en politistasjon, samt tok noen israelske soldater og sivile som gisler. Dette ble besvart med den vanlige aggresjonen fra israelsk sionisme, herunder massedrap, og angrepene fortsetter.

Israel, med imperialistene i ryggen, har vedvarende gått til angrep på det palestinske folket, har okkupert landet deres og har med våpen i hånd nektet den palestinske nasjonen retten til selvbestemmelse.

Det israelske borgerskapet og sionismen det forfekter, anerkjenner knapt retten til liv, enn si like nasjonale rettigheter for palestinerne. Den rasistiske israelske regjeringen, som bygger en hensynsløs lovløshet i landet, fortsetter uten avbrudd sine angrep på det palestinske folket. Israelsk artilleri og fly bombarderer Gazastripen og legger alt i grus, uten behov for rettferdiggjøring. Med jevne mellomrom går de inn i Gaza med sine stridsvogner og slutter aldri med å begå grusomheter.

På Vestbredden er tyranniet mot det palestinske folket grenseløst. I Jenin, som nylig var under angrep, har den israelske staten drept mange sønner og døtre av det palestinske folket. Da det sionistiske Israel erklærte Jerusalem, det hellige stedet for tre religioner, som sin hovedstad, ignorerte de ikke bare byens spesielle status, erklæringa var også rettet mot Al Aqsa og dermed de fleste palestinernes tro.

Det reaksjonære israelske borgerskapet har drevet det palestinske folket ut fra landet sitt, krympet deres livsrom dag for dag, og har kontinuerlig utvidet de okkuperte områdene. Det åpner stadig rom for nye bosettere og øker disse bosetningene til skade for det palestinske folket. Antallet palestinere som er fordrevet fra sitt land har lenge oversteget de som fortsatt bor i Palestina. Og de sistnevnte sliter med å utøve de mest grunnleggende menneskerettighetene, retten til liv, enn si å utøve retten til fritt å bestemme over sin skjebne.

Spørsmålet «Hvem angrep først?» er meningsløst sett i lys av Israels kontinuerlige aggresjon og forfølgelse av den palestinske nasjonen! Hovedsaken er det palestinske folkets kamp for sine nasjonale rettigheter. Motstanden mot okkupanten er berettiget og legitim. Det er ikke palestinerne som gjør motstand, men den urettferdige sioniststaten Israel som er aggressoren.

Motstanden mot israelsk apartheid og aggresjonen mot Palestina og det palestinske folket kan ikke annet enn støttes. Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML) fordømmer Israel og dets aggresjon og massakrer, og støtter det palestinske folkets rettferdige motstand til siste slutt.

Ved å fordømme Hamas støttet USA og de europeiske imperialistene og deres imperialistiske allianser åpent Israel og landets aggresjon. Å støtte aggresjon mot folket, uten hensyn til prinsippet om like rettigheter, er naturen til imperialistene som selv angriper folkene. Og som en «utpost» for imperialismen og som stoler på imperialistene og får styrke fra dem og deres støtte, fortsetter Israel i Midtøsten sin okkupasjon, fornektelse av rettigheter og angrep på det palestinske folket. Disse imperialistene har militærbaser og tropper i regionen, støtter sine kollaboratører og kjemper seg imellom for nyoppdeling av regionen.

Det som ser ut til å være i endring er posisjonen til de reaksjonære regionale maktene, inkludert Tyrkia og de arabiske landa, som krever tilbakeholdenhet fra alle sider. Med denne holdninga klapper de reaksjonære landa i regionen den israelske sionismen på ryggen. Disse reaksjonære statene, med unntak av Iran, som har erklært at de står ved palestinernes kamp for sine rettigheter, var i ferd med å bedre sine relasjoner med Israel som har økt dosen av sin aggresjon siden den 7. oktober.

Nei! Klarhet er avgjørende. Nøytralitet eller en posisjon for «mekling» har ingen plass i møte med den israelske sionismens umenneskelighet. Den palestinske motstandsbevegelsen som krever like nasjonale politiske rettigheter og retten til statsdannelse, er rettferdig og må støttes. Enhver «løsning» som ikke anerkjenner palestinernes like rettigheter, er ingen løsning og vil ikke sette en stopper for nasjonale konflikter.

Ideen om at den imperialistiske konfrontasjonen forflytter seg til andre regioner enn Midtøsten og at konfliktene i regionen avtar, er feil. Imperialistene og deres kollaboratører er aktive i regionen. I tillegg til den pågående israelske undertrykkelsen og tyranniet, situasjonen i Syria og den fornyede konflikten mellom Armenia og Aserbajdsjan, bomber Tyrkia de kurdiske områdene i Irak og Syria. Det kurdiske spørsmålet, sammen med det palestinske spørsmålet, er et eldgammelt problem i regionen, og imperialistenes motsetninger og involveringen av deres kollaboratører for nyoppdeling av regionen og mangelen på en løsning på disse to problemene, gjør regionen til en boblende «heksegryte».

Israel må stoppe alle angrep umiddelbart!

Okkupasjonen må opphøre og Israel må trekke seg tilbake fra alle okkuperte områder!

Israel må stanse sin politikk med å åpne for nye bosetninger!

Jerusalems status som hovedstad må opphøre og byen må få tilbake sin tidligere status!

Fulle nasjonale rettigheter for den palestinske nasjonen – retten til selvbestemmelse, inkludert retten til en egen stat!

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML), 10. oktober 2023.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre