17 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Nej-plakater juni 2022

Mer og mer makt overføres fra medlemsstatene til EU-systemet, i alle politiske spørsmål. Dette gjelder også kontrollen med landas utenriks- og forsvarspolitikk og militære oppdrag. Det er nettopp det spørsmålet den danske folkeavstemningen 1. juni tar stilling til.

Penger til velferd – ikke til våpenindustrien

Milliardene som skal brukes på EU-militæret går rett i lommene på våpenindustrien, spesielt i Frankrike og Tyskland. Vi vil ha kroner til helse og utdanning, ikke til våpen.

Ut av EU – ut av NATO

Både EUs militærunion og NATO er væpnede maktapparater for å sikre Vestens imperialistiske innflytelsessfærer i konkurranse om markeder og ressurser i verden. Verdens arbeidere har ingen interesse av å støtte sitt eget borgerskap mot sine imperialistiske konkurrenter. Det ville være en endeløs spiral, alltid med en ny krig i vente, kriger der unge mennesker må dø for profittinteresser, hvor byer, infrastruktur og dyrkingsmuligheter knuses og land blir gjort ubeboelige. Bare kapitalen og våpenindustrien er vinnere.

Ingen arbeidere i krig mot andre arbeidere

I møte med dette setter vi internasjonal solidaritet, at ingen arbeidere skal føre krig mot andre lands arbeidere.

Vi vil ikke delta i EUs militære union eller i EUs kriger og utenlandsoppdrag. Uansett hvor mye de setter «fred» og «demokrati» foran sine kriger, vil de aldri bli fredsskapere. EUs kriger og oppdrag føres for å sikre europeiske monopoler tilgang til ressurser, tilgang til sjeldne mineraler, tilgang til uran for sine atomkraftverk og atomvåpen, slik det allerede skjer i Afrika. EU har besluttet å utvide sitt operasjonsfelt til hele verden og kan sette inn sitt militærvesen for profittinteresser overalt.

Nei til EU-hæren – Nei til mer EU

EU forbereder nå en endring i EUs traktater som vil bety flertallsvedtak i forsvars- og sikkerhetspolitikken. Når danske politikere ønsker å «sitte ved bordet», handler det bare om å ivareta danske kapitalinteresser, for å sikre danske monopoler en del av kaken.

EU forbereder nå en endring i EUs traktater som vil bety flertallsvedtak i forsvars- og sikkerhetspolitikken

Ja-sidens påstand om at EU-militæret vil gi oss demokrati, trygghet og sikkerhet er falsk. Imperialismens kriger kan aldri bli verken rettferdige, demokratiske eller fredsskapende. EU-hæren betyr aggresjonskrig og innblanding i andre lands anliggender politisk, økonomisk og militært. EU er blant krigshisserne, ikke på fredens side. Dette demonstreres hver dag i Ukraina, der EU bidrar til å holde krigen i gang.

Et EU-militær og EU-politi vil også være den væpnede makten til det europeiske monopolborgerskapet overfor arbeiderklassen ved store protestbevegelser, opprør eller revolusjoner i de europeiske landene – eller i andre land som EU anser som sitt interesseområde.

Nej-et kan vinnes!

Vi har vunnet avstemningen om euroen og justisforbeholdet  – og nå står kampen for å vinne også dette avgjørende NEI til en fullt utbygd økonomisk, politisk og militær føderal unionsstat.

Ja-siden har pengene, de fleste av de store mediene, så vel som statens propagandaapparat. Men de står overfor en befolkning som ikke vil ha mer krig og militarisering, som ikke vil ha mer EU. En ungdom som vil ha en fremtid i et samfunn med utdanning, arbeid og bolig. Og en arbeiderklasse som ikke vil bli sendt i krig mot andre arbeidere.

Fullt trykk på kampanjen – NEI-et må vinnes!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre