27 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

En Marcha, 14. mars 2021

Kommunistene i Ecuador oppfordrer til å stemme blankt i annen runde av presidentvalget. Det skjer etter at valgkommisjonen snøt urfolkene og de folkelige venstrekreftenes kandidat Yaku Pérez fra å stille som utfordrer til Correas og Lenin Morenos etterfølger, Arauz. Resultatene i første valgrunde ble manipulert til fordel for den åpent reaksjonære bankieren Lasso.

Nedenfor gjengir vi en lederartikkel fra avisa til PCMLE, En Marcha.

En skandaløs valgsvindel er fullbyrdet, etter et manus skrevet av de øvre økonomiske og politiske maktsirklene, når den nasjonale valgkommisjonen har avvist anken fra kandidaten til Yaku Pérez etter resultatene av valget 7. februar, på bakgrunn av utallige uoverensstemmelser i valgstyrenes opptellingsreferater, noe som lå til grunn for forespørselen om en gjenopptelling av avgitte stemmer. (I den første opptellinga fikk Pérez 20,04 % av stemmene mot 19,97 % til bankmannen Lasso fra høyresida. Deretter ble Lasso likevel utropt som utfordrer til Correas mann Andreas Arauz, som fikk flest stemmer – Red. Revolusjon.)

Om kandidatene

Andrés Arauz fra UNES er tidligere president Rafael Correos mann. Han satt som minister i regjeringa til Correa som først poserte som venstre, før den la seg flat for imperialismen og vendte seg mot folket og masseorganisasjonene. Arauz er også sentralbanksjef. Correa er dømt for omfattende korrupsjon, og befinner seg i eksil. Han var en av profilene til den såkalte «sosialisme for det 21. århundre».


Yaku Pérez (51) er presidentkandidat fra urfolksbevegelsen Pachakutik. Hans kandidatur har brei støtte fra CONAIE, folkefronten Unidad Popular og PCMLE m.fl. Han er særlig opptatt av kampen mot imperialistisk utplyndring av vann- og mineralressurser og vil kreve moratorium for nedbetaling av utenlandsgjelda.


Guillermo Lasso er forretningsmann fra den kristelig-sosiale alliansen og utilslørt reaksjonær. Han har blant annet gått inn for å fjerne skattene og halvere minstelønna. Han tapte såvidt for Correas etterfølger Lenin Moreno ved valget i 2017.

Andrés Arauz og Guillermo Lasso går til andre valgrunde etter beslutning fra valgmyndighetene, ikke etter folkets vilje. Det ecuadorianske folket er fratatt stemmeseddelen med navnet på sin kandidat. Årsakene er ganske tydelige: de mektige maktgruppene – som finansierer kampanjene til Correísmo (bevegelsen Arauz tilhører – red.) og Lasso – vet at Yaku Pérez i møte med kandidatene deres ville være vinneren. Ikke bare har de stjålet den folkelige seieren som ble vunnet i første runde, de forhindrer også den folkelige og venstreorienterte blokken fra å være landets regjering, og garanterer dermed at en av de to marionettene deres sørger for kontinuiteten i utøvelsen av makta til storborgerskapet og imperialismen.

Under disse omstendighetene er det eneste politiske alternativet som arbeidere og folk har, å stemme blankt. Det er en proteststemme mot svindel, det er en avvisningstemme overfor kandidatene som ikke representerer folks interesser, det er en stemme mot de ansvarlige for krisa som landet opplever, det er en stemme som gjør det klart at de utbytta og undertrykte ikke kan stole på sine fiender og at folket bare kan stole på sine egne krefter, på seg sjøl.

Den blanke stemmen uttrykker klassens uavhengighet for arbeiderne og folket, den syntetiserer ambisjonen til hundretusenvis av kvinner og menn som ønsker å kvitte seg med fortida og tidligere regjeringsmedlemmer som har vist at de tjener de rike, ikke folket. Den er rop fra de som fortsetter kampen for å bygge et nytt Ecuador.

Lederartikkel fra ukeavisa En Marcha 17. til 23. mars 2021. En Marcha er sentralorgan for Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE).

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre