28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Gatekamper i Quito, Ecuador, 2019.

Regjeringen er blitt beseiret, høyresida er blitt beseiret, IMFs politikk har blitt beseiret – enn så lenge.

Folkene i Ecuador har vunnet en viktig seier med en oppstand som varte i elleve dager. Vi har presset tilbake regjeringen, som med utøvelse av brutal undertrykkelse og med støtte fra hele høyresida og imperialismen, trodde den kunne innføre den nyliberale økonomiske pakken. President Moreno insisterte på at han ikke ville vike, men måtte oppheve dekret 883 og utarbeide et nytt.

Resultatene av denne kampen ble muliggjort av omfanget av protesten, dens kampevne og aksjonsenheten blant de folkelige kreftene. Urfolksbevegelsen, arbeidere, ungdom, kvinner, lærere, småkjøpmenn, bønder har stått sammen. Et helt samfunn har reist seg. Det er nødvendig å understreke kampkraften og motet til ungdommene som var støttropper i disse kampene, og aksjonismen fra urfolkskvinnene som nok en gang viste sitt mot.

Våre krefter har oppfylt sin rolle i denne kampen, vi klarte å posisjonere oss, gjenvinne styrke, vise lederskap. Vårt parti (PCMLE), Unidad Popular og andre venstreorienterte organisasjoner har stått i kampen.

Den landsomfattende streiken, presset fram for måneder tilbake, var viktig. Vi har spilt en viktig rolle i den faglige enhetsfronten og landsorganisasjonen FUT.

Regjeringen er blitt beseiret, høyresida er blitt beseiret, IMFs politikk har blitt beseiret – enn så lenge.

Bildet av regjeringen er smadret, de som førte an i denne krisa må bli stilt til ansvar: Jarrín og Romo. Vi må opprettholde kravet om at de trekker seg umiddelbart, og vi må fortsette med å rive ned bildene av visepresidenten og økonomiministeren. Og avsløre den brutale undertrykkelsen fra politiet og hæren sin side.

Nok en gang står nasjonalforsamlinga avkledt.

Gjennom felles kamp overvant folket unntakstilstanden og portforbudet

Gjennom felles kamp overvant folket unntakstilstanden, portforbudet, feilinformasjonen fra borgerskapets medier.

Correísmens intensjoner (fløyen til tidligere president Rafael Correa som har røket uklar med nåværende president Lenin Moreno – overs. anm.) ble ikke oppfylt, til tross for deres iherdige innsats. Kuppforsøket hans ble slått tilbake. Correísmo er stilt i sitt rette lys.

Det er viktig å forklare folket betydninga av enheten og kampen som muliggjorde seieren.

Folkebevegelsen står i en ny ideologisk og politisk situasjon. Det er bedre betingelser for dens utvikling. Vi må gjøre en innsats for å styrke kreftene våre.

I våre organisasjoner og i masseorganisasjoner, fagforeninger, foreninger, kommuner, kooperativer osv. må vi oppsummere hva denne kampen har vært og vurdere nye handlinger. De folkelige forsamlingene som er opprettet i disse dager, må opprettholdes for å evaluere handlingene og gjøre disse til fora for debatt om forslag og konkretisering av kommende aksjoner.

Vi vil også framheve den internasjonal solidariteten som er vist gjennom støtteerklæringer og aksjoner som har vært i flere land.

Sentralkomiteen i Ecuadors marxist-leninistiske kommunistiske parti (PCMLE)
13. oktober 2019

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre