25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Slutterklæring fra det 23. plenumsmøtet i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO)

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner CIPOML (IKMLPO) avholdt sin vellykka 23. konferanse i Tunisia. De fleste medlemspartier og -organisasjoner var til stede.

Møtet analyserte utviklinga av den internasjonale situasjon, som er kjennetegnet av

  • Fordypning av det kapitalistiske og imperialistiske systemets allmene krise og de dramatiske konsekvensene for arbeiderklassen og folkene i hele verden (arbeidsløshet, forverring av livs- og arbeidsvilkår, klima- og miljøødeleggelser osv.)
  • Tiltakende spenninger i verden og utvikling av mange nye arnesteder for krig
  • Skjerpa motsetninger mellom imperialistene om kontrollen over forskjellige land (plyndring av ressurser, rivalisering om markeder osv.)
  • Fremveksten av fascistiske, sjåvinistiske og reaksjonære krefter i ulike imperialistiske og andre land

I forhold til denne situasjon vektla Konferansen den forsterka kampen som føres av forskjellige lag av samfunnet (arbeiderklassen, ungdommen, kvinnene etc.) imot krisevirkningene og for demokratiske, økonomiske og sosiale rettigheter. I noen tilfeller får disse kampene karakter av oppstander, til tross for reaksjonære regimers undertrykkingstiltak.

Konferansen tok også fatt på en innholdsrik diskusjon om det proletariske partiet og partiets betydning i den ideologiske, politiske og organisatoriske kampen. Partiet ble framhevet som et uunnværlig redskap for å lede massene i kampen for revolusjonær forandring, både i de landa som imperialismen holder nede og i de imperialistiske landa sjøl.

På bakgrunn av en gjensidig utveksling av erfaringer framhevet Konferansen den viktige rollen som våre partier må spille i å bistå i forminga av nye marxistisk-leninistiske partier hvor disse ennå ikke finnes.

Konferansen gjennomførte også en større debatt om rundt spørsmålet om taktikk. Det er nødvendighet at partiene arbeider konkret med utarbeidelsen av en revolusjonær taktikk som tar utgangspunkt i marxismen-leninismens prinsipper og en konkret og presis analyse av den objektive situasjonen i det enkelte land. Behovet for å utveksle erfaringer i en åpen og kameratslig ånd, ble understreket.

Som avslutning på sin arbeidssesjon vedtok Konferansen en rekke resolusjoner og uttalelser om flere emner og understreket sin solidaritet med de spesifikke kampene som blir ført av arbeiderklassen og folkene verden over.

Konferansen vedtok uttalelser om blant annet Marokko og Catalonia.
Les resolusjonene her

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre