28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Radhia Nasraoui forteller pressa hvorfor hun går til sultestreik.Den tunisiske menneskrettsaktivisten, advokaten og tidligere nobelpriskandidaten Radhia Nasraoui har innledet en sultestreik.

Bakgrunnen er at myndighetene i landet trapper ned sikkerhetstiltakene rundt ektemannen og revolusjonshelten Hamma Hammami, og dermed setter livet hans i fare.

Hamma Hammami satt fengslet i mange år under diktatoren Ben Ali, og spilte en sentral rolle under det tunisiske folkeopprøret i 2011. Han har i alle år vært en frontfigur for det marxist-leninstiske Tunisias arbeiderparti og sentral i Folkefronten. Etter folkeprotestene som fulgte etter attentatet på Folkefrontens daværende leder Chokri Belaid i 2013, fikk Hammami døgnkontinuerlig politibeskyttelse fra presidentgarden. Attentatet ble begått av jihadister med bånd til islamistpartiet Ennahda, som da satt i regjering.

Ansvaret for vaktholdet er nå overført til Innenriksdepartementet, som bare vil sørge for sikkerheten til Hammami under åpne møter og arrangementer. Det betyr at han vil bli svært utsatt for mulige terrorangrep. Radhia Nasraoui har henvendt seg til både regjeringa og presidentens kontor uten å få noen forklaring på hvorfor vaktholdet omkring ektemannen blir avviklet. Det er ingenting som tyder på at terrorfaren i landet har avtatt, snarere tvert imot.

Islamistenes innflytelse i Tunisia er betydelig, samtidig som et flertall av folket kjemper innbitt for å forsvare sekulære og progressive verdier. De mange partiene og bevegelsene som inngår i Folkefronten, og kommunistene i Tunisias arbeiderparti i særdeleshet, er utpekte hatobjekter for islamistene.

Trusselen er permament mot alle revolusjonære, sekulære og progressive i Tunisia, som flere attentater tydelig har vist. Tunisiere er kraftig overrepresenter blant de jihadistiske leiesoldatene som (med støtte fra Vesten) kjemper i blant annet Syria og Irak.

Det er satt i gang en underskriftsaksjon til støtte for Radhia og Hamma her.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre