25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

– EØS-avtalen skulle respektere norsk suverenitet, og Norge skulle kunne avvise de reglene vi ikke ville ha. 25 år etter ser vi at Norge i flere saker har avgitt myndighet til EU og overvåkningsorganet ESA. Kathrine Kleveland, leder i Nei til EU.

Kathrine Kleveland er leder i Nei til EU.25 år etter at EØS-avtalen ble signert 2. mai 1992 er vi midt inne i en EØS-debatt som er mer intens og mer grunnleggende enn noen gang siden avtalen ble godkjent av Stortinget i oktober samme år.

Nei til EU gir nå ut en rapport som gjennomgår EØS-avtalens konsekvenser for arbeidsliv og samfunn. Snart 12 000 direktiver og forordninger er innført gjennom EØS-avtalen. Det har endret det norske samfunnet på en rekke områder, også sektorer som skulle ligge utenfor avtalen, som fiskeri og landbruk.

Når EØS går foran

EØS-avtalen skulle respektere norsk suverenitet, og Norge skulle kunne avvise de reglene vi ikke ville ha. 25 år etter ser vi at Norge i flere saker har avgitt myndighet til EU og overvåkningsorganet ESA.

En sentral konklusjon i den nye rapporten – kalt EØS-meldingen: 25 år med EØS – er at EØS-avtalen ikke på noe punkt øker norsk handlefrihet til å gripe inn mot uheldige virkninger av liberaliseringen og konkurransen i EUs indre marked.

Virkningene av EØS-avtalen for norsk arbeidsliv er særlig alvorlig. EØS-meldingen dokumenterer hvordan norske lover, tariffavtaler og ILO-konvensjoner – det internasjonale avtaleverket for arbeidslivet – må vike for EU-regler.

Mytene om handel

EØS-tilhengerne hamrer i dag inn samme budskap som i 1992: vi må ha EØS-avtalen for å få solgt varer til EU. Men norsk industri hadde tollfrihet på all eksport til EU før EØS – og denne frihandelsavtalen gjelder fortsatt om EØS-avtalen sies opp. En større andel av norsk fastlandseksport gikk til EU-land før EØS-avtalen enn hva tilfellet er i dag.

Mer enn 150 land selger varer til EU. Ingen av dem må endre lovverket sitt eller svekke tariffavtalene sine for å få solgt varene sine til EU. Det er bare Norge, Island og Liechtenstein som på grunn av EØS-avtalen må stå på pinne for EU. Det er denne underkastelsen under EU-lover som gjør EØS-avtalen så uholdbar – ja, provoserende: 25 år med EØS er mer enn nok.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre