25 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

ItaliaGrunnlovsreformen som EU og Renzi-regjeringa ønsket, ble møtt med et rungende NEI fra folket og ungdommen i Italia.

– Skredet som har begravd statsminister Renzi har en tydelig klassekarakter, sier Piattaforma Comunista (Kommunistisk plattform) i sin kommentar til folkeavstemninga den 4. desember.

Med 59,1% av stemmene og en valgdeltakelse på 68,4% har folket gravlagt forsøket på å endre grunnloven. Dette til tross for skamløse løgner og falske løfter fra statsminister Renzi og til tross for den giftige skremselspropagandaen. Det skjedde også til tross for de reformistiske ledernes forsøk på å demobilisere massene.

Forsøket på å endre grunnloven fra 1948 var tenkt å styrke makta til finanskapitalen og regjeringa og begrense folkesuvereniteten. Men Renzi har lidd et knusende nederlag og er tvunget til å gå av. Resultatet viser at de utbytta og undertrykte massene ikke vil bli kuet av finansoligarkiet og deres nasjonale og overnasjonale institusjoner, av sjefene og parasittene som har vært de ivrigste pådriverne for en forfatningsrevisjon.

Folkets nei er også uttrykk for motstanden fra millioner av arbeidere og arbeidsløse mot de reaksjonære arbeidslovene, mot ødeleggelsen av det offentlige skolesystemet, mot krigene og den voksende fattigdommen. Resultatet viser massenes protest mot den nyliberale innstrammingspolitikken som EU krever og som Renzi-regjeringa har iverksatt. Det viser misnøyen med et kapitalistisk system som er i dyp krise.

Men vi må ikke la oss lure til å tro at borgerskapets reaksjonære offensiv vil stoppe med dette, understreker Kommunistisk plattform. Med forverring av den økonomiske og politiske situasjonen vil finanskapitalens mest reaksjonære og imperialistiske sektorer gå til nye angrep, og de vil omfavne fascismen som sin livredder.

Derfor er det nødvendig at arbeiderne bygger en enhetsfront til forsvar av sine klasseinteresser og at det blir bygd en brei, folkelig koalisjon (folkefront) mot kapitalens offensiv, mot krigstrusselen som sperrer veien for høyrepopulister og fremmedhat gjennom å bygge komiteer, utvalg og råd for massekamp på fabrikkene, i bykvartalene osv.

«Vi vil ikke ha flere borgerlige regjeringer, enten de er reformistiske, reaksjonære eller populister», skriver de italienske kommunistene, som også reiser krav om at Italia må ut av euroen, ut av EU og ut av NATO.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre