25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO) har gjennomført sitt 22. plenum. Møtet fant sted i Danmark i oktober 2016.

Det vellykka plenumsmøtet var preget av en sterk politisk og ideologisk enhet og en revolusjonær optimistisk ånd. Det kunne oppsummere mange framskritt i partienes og organisasjonenes arbeid, på tross av de uavlatelige antikommunistiske angrepene fra de herskende klasser, deres lakeier og deres medier.

Konferansen ferdigbehandlet og vedtok sin politiske plattform, som sammen med den opprinnelige Quito-erklæringa og konferansens statutter utgjør dens grunnlagsdokumenter. Plattformen vil være ei rettesnor for stifting og styrking av marxist-leninistiske partier og organisasjoner på alle kontinenter.

Konferansen gjennomførte en omfattende og omhyggelig analyse av den nåværende internasjonale situasjonen og skjerpinga av alle motsigelsene i det kapitalistiske og imperialistiske systemet. Den globale økonomiske stagnasjonen varer ved, rivaliseringa mellom de kapitalistiske og imperialistiske stormaktene USA, Den europeiske union, Russland og Kina intensiveres, militarisering og krigspolitikken fortsetter, og de nyliberale angrepene på arbeidenes og det arbeidende folkets rettigheter, reallønn og levevilkår blir enda mer omfattende. Vi er inne i en periode med stor sosial og politisk uro og ustabilitet for den bestående orden, og også en periode med tiltakende økonomisk og politisk kamp fra arbeidernes og folkets breie lag.

I en rekke lande blir reaksjonære politistatsmetoder tatt i bruk mot den folkelige kampen under påskudd av å skulle bekjempe terrorisme. Dette ser vi i Tyrkia etter det feilslåtte militærkuppet, i Frankrike med den forlenga unntakstilstanden og den nye reaksjonære arbeidsmarkedsloven, eller i Ecuador med oppløsning av og forbud mot fagforbundet til lærerne. I Brasil har høyrekreftene gjennom en parlamentarisk manøvre innsatt ei regjering som angriper alle sosiale framskritt som er vunnet gjennom kampene til arbeiderne, de arbeidende massene og studentene. Regimet til det reaksjonære hinduistpartiet i India har vedtatt arbeiderfiendtlige lover som fikk 150 millioner arbeidere til å gå til en to-dagers generalstreik. Alle disse utviklingstrekkene og mange andre blir analyseret i Konferansens resolusjon om den aktuelle internasjonale situasjonen.

Alle de marxist-leninistiske partiene og organisasjonene forbereder nasjonale markeringer av hundreåret for Den store sosialistiske Oktoberrevolusjonen (1917-2017). Det skjer i en situasjon som ikke bare har satt demokratiske, men også proletariske og sosialistiske revolusjoner på dagsordenen. Det kommer til å oppstå revolusjonære situasjoner, og studiet av og kunnskap om Oktoberrevolusjonens resultater og framskritt for arbeiderne, bøndene og de arbeidende massene får ny aktualitet. IKMLPO vil utgi et spesialnummer av tidsskriftet Unity & Struggle og annet materiell, og vil organisere regionale seminarer, konferanser, møter og festmøter i denne anledning.

Vi stadfester igjen vår forpliktelse til å arbeide enda hardere for at det blir dannet marxist-leninistiske partier og organisasjoner der de ikke finnes, og til å styrke dem som allerede eksisterer. Vi vil styrke vår deltakelse i arbeiderklassens og massenes kamp på enhetsfrontens grunn og gjennom danning av folkefronter som kan stå opp imot de nyliberale angrepene, krigene, militariseringa, fasciseringen og opprettelsen av politistater. Vi vil styrke vårt regionale og internasjonale samarbeid på den proletariske internasjonalismens grunn.

Lenge leve Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner!

Danmark, oktober 2016.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre