25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

Tunisias Arbeiderparti (TAP) er en ledende kraft i Folkefronten, den tredje største partigruppa i den tunisiske nasjonalforsamlinga.


tunisia pcot500px

TAP er også medlemsparti i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (IKMLPO).

Etter terrormassakren i feriebyen Sousse er det innført unntakstilstand i Tunisia. Tunisias arbeiderparti (TAP) advarer i denne uttalelsen mot en unntakstilstand og andre tiltak som truer resultatene av folkeoppstanden i 2011 som utløste «den arabiske våren».

Uttalelse fra Tunisias Arbeiderparti (TAP/POT)

Regjeringssjefen i Tunisia har den 4. juli erklært unntakstilstand i hele landet for en periode på 30 dager med grunnlag i dekret nr. 50 av 26. januar 1978, en dag som er kjent som den «Svarte torsdagen».*

Denne beslutninga, som ikke er hjemlet i grunnloven, kom etter en tale fra regjeringssjefen som utdypet den forverra sosiale situasjonen, den økonomiske krisa og svekkelsen av sikkerheten som har skjedd med de to terrorattentatene ved Bardo-museet og i Sousse.

Tunisias Arbeiderparti (TAP) følger nøye med på den hittil alvorligste krisa i landet. Vårt parti:

  • uttrykker dyp bekymring over konsekvensene av den erklærte unntakstilstanden og faren for at sosiale kamper og arbeiderbevegelsen kan bli kriminalisert.
  • mener at de gjentatte terrorangrepene og den svært skjøre regionale situasjonen, især ved grensene til Libya, krever hurtig innsats for å få dem brakt til opphør, herunder avholdelse av en nasjonal konferanse mot terrorisme som har til formål å utvikle en klar, samlet strategi for å bekjempe dette fenomenet.
  • uttrykker bekymring over begrensninger og trusler som vil kunne bli rettet mot grunnleggende friheter og rettigheter under påskudd av å bekjempe terrorisme.
  • advarer makthaverne mot å vedta ytterligere «smertefulle» økonomiske foranstaltninger, diktert av IMF, som betingelser for å motta den siste lånepakka ved utgangen av året. Den slags foranstaltninger vil bare forverre situasjonen for de arbeidende klasser og gjøre avhengigheten  av utlandet større, uten at det innebærer et vern mot terrorisme.
  • mener at vårt lands sårbare situasjon setter spørsmålstegn ved politikken for utarming og økonomisk avhengighet, en politikk som fremmer terrorisme samt er en utfordring for regjeringskoalisjonen hvor det deltar krefter med tilbøyeligheter som går i retning av oppmuntring til terror.
  • oppfordrer det tunisiske folk og alle sosiale, sivile og progressive bevegelser til større årvåkenhet og enhet når det gjelder å holde fast ved det som vi har oppnådd gjennom ofre og martyrier – resultater som nå trues av angrep fra politikere og medier fra den fordrevne diktator og det gamle regimet.

Tunis, 5. juli 2015.

* Generalstreiken som fagbevegelsen UGTT organiserte den 26. januar 1978, ble druknet i blod.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre