25 februar 2024

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

apk faneArbejderpartiet Kommunisterne (APK) avholdt nylig sin 6. kongress. Den fant sted omtrent samtidig med at statsminister Helle Thorning-Schmidt (Sosialdemokratene) skrev ut nyvalg til Folketinget den 18. juni.

APK vender tommelen ned for både «rød» og blå blokk, som i bunn og grunn står for den samme nedskjærings- og krigspolitikken.

Kongressen var preget av optimisme, enhet og klarhet om at både klassekampen i Danmark og internasjonalt vil bli skjerpet de nærmeste åra, oppsummerer APK. Kongressen vedtok en rekke resolusjoner og et helt nytt handlingsprogram med fokus på å bygge arbeiderklassens enhetsfront og en folkefront mot krise, fascisme og krig.

Grundig debatt i forkant

Danskene har de seinere åra opplevd massive velferdskutt og en voldsom, EU-inspirert nyliberal offensiv. Denne usosiale politikken er satt ut i livet av både «rød» og blå blokk og deres regjeringer. Blant annet har langtidsarbeidsløse blitt fratatt dagpengene.

Thorning-Schmidt vant det forrige valget bl.a. fordi hun lovte å reversere dagpengekuttene, et løfte hun brøt. APK advarte også ved forrige valg om at «rød blokk» kom til å videreføre en arbeiderfiendtlig politikk.

Kongressvedtakene er kulminasjonen på en offentlig kongressdebatt som har pågått siden sist sommer. En del av denne diskusjonen har også dreid seg om alternativet til den kriseplaga kapitalismen: om veien fram mot et arbeiderstyrt sosialistisk Danmark.

Et valg uten alternativer

APK avviser, i motsetning til Rødt sitt søsterparti Enhedslisten, støtte til noen av de såkalte regjeringsalternativene ved det kommende Folketingsvalget.

«Hvorfor stemme blankt? Fordi valget er et valg mellom to blokker med i bunn og grunn den samme nyliberale dagsorden for velferdskutt, fortsatt krig og mer EU.»
Arbejderpartiet Kommunisterne

Helle Thornings regjering og den «røde blokken» har vært en stor skuffelse for de fleste av dem som brakte dem til makten i håp om at ei ny regjering ville bety en endring av politikken. Men både den «røde» og den blå blokken etterlever EUs nyliberale nedskjæringsdiktater som gjør de rike rikere og de mange fattigere.

Thorning-regjeringa har i et rasende tempo gjennomført forringelser av det ene velferdstilbudet etter det andre. Den gikk til lockout mot lærerne og har gjennomført en rekke utdanningsreformer som ofrer framtidsutsiktene til barn og unge på næringslivets alter.

Thorning-regjeringa har kastet Danmark ut i to nye kriger: I Libya i 2011 og i Irak/Syria i 2014.

Den har tilslutta Danmark til de avgjørende delene av Finanspakten og vil innlemme Danmark i monopolenes bankunion. I likhet med de åpent borgerlige partiene («Blå blokk») vil de avskaffe de danske særunntakene i forhold til EUs retts- og justissystem gjennom en folkeavstemning kort tid etter valget. [Disse unntakene ble EU tvunget til å gå med på da danskene stemte nei til Maastricht-traktaten i 1992 – Red.]

Skulle vi belønne dem med fire nye år med samme politikk? spør APK retorisk.

Mot militarisering og kuttreformer

I stedet for å så nye illusjoner om Socialdemokratiet og deres politiske støttespillere fra Radikale Venstre til Enhedslisten, vil APK bruke valgkampen til å sette fokus på det som de konkurrerende «alternativene» ikke vil snakke om: De reaksjonære reformene vendt mot trygdede, arbeidsløse og ungdom under utdanning samtidig som Danmark gjennomfører en voldsom militær opprustning. I likhet med Norge planlegger Danmark å anskaffe det amerikanske kampflyet Joint Strike Fighter F-35, et kjøp som påfører staten astronomiske summer – som vil bli hentet inn gjennom nye kutt i velferdsbudsjettene. Dessuten går Danmark til innkjøp av nye strids- og panservogner.

– Arbejderpartiet Kommunisterne vil gjøre hva vi kan for å bringe spørsmålet om nedskjæringerne og de usosiale reformene og deres sammenheng med krigsfly, kriger og opprustning inn i valgkampen. Hverken «rød» eller blå blokk skal få lov til å vri seg unna tiltale og ansvar, sier Dorte Grenaa fra Arbejderpartiet Kommunisterne.

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre