28 mai 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

pal pflp-300x194I likhet med andre palestinske motstandsorganisasjoner (som Hamas) har PFLP avvist det såkalte «våpenhvileforslaget»; et angivelig egyptisk forslag som den palestinske motstanden aldri hadde fått se, men fikk seg presentert gjennom media. I denne uttalelsen av 15. juli forklarer PFLP sin holdning til avtaleforslaget og sin linje for fortsatt motstand.

Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) tar til etterretning at til tross for det som er blitt rapportert i nyhetsbyråer om uttalelsene til president Abu Mazen og hans angivelige godkjennelse av det såkalte egyptiske initiativ, så ble de palestinske fraksjonene ikke konsultert om dette initiativet, ingen avgjørelser var godkjent av noen palestinsk institusjon, og denne saken har ikke vært behandlet av styret i Den palestinske frigjøringsorganisasjon eller av den palestinske ledelsen. Alle palestinske fraksjoner ble informert om dette såkalte initiativet gjennom media. Fronten påpeker at «vi i PFLP vil fortsette den væpnede motstanden så lenge den sionistiske fienden okkuperer vårt hjemland».

Videre meldte PFLP at det medierapporterte egyptiske «våpenhvileinitiativet» ikke oppfyller de grunnleggende behovene og kravene til det palestinske folk om å stoppe aggresjonen og beskytte det palestinske folket og deres motstand. Det som i stedet kreves er en annerledes og alvorlig arabisk posisjon for å stoppe den sionistiske aggresjonen og yte støtte og ressurser til vårt folks standhaftighet.

pflplogo-150px1PFLP gjentok sin holdning om å avvise våpenhvile med okkupantene som er engasjert i en permanent aggresjonskrig mot det palestinske folket og som utnytter såkalt «våpenhvile» til å sette betingelser for det palestinske folket og undergrave motstanden mens de fortsetter å bygge bosetninger, prøver å gjøre Jerusalem til en jødisk by, bygger apartheidmuren, og iverksetter det sionistiske prosjektet i hele Palestina.

Våpenhvileforslaget gjør ikke ende på noe av dette: Det stopper ikke aggresjonen og invasjonen av våre byer byer og landsbyer, det beskytter ikke palestinere fra de voldelige bosetterne, det stopper ikke krenkelsene av Al-Aqsa-moskeen og hellige steder, heller ikke stopper det den pågående politikken med drap, arrestasjoner, fengsling og fascistisk mishandling av fanger.

Følgelig etterlyser PFLP en alternativ tilnærming til spørsmålet om «våpenhvile». Vedtak om motstandens taktikk bør gjøres innenfor motstandens rammeverk som en del av en helhetlig nasjonal visjon om å ivareta interessene til vårt folk til enhver tid, og uten noen restriksjoner på den fortsatte motstanden mot okkupasjonen.

15. juli 2014. Oversettelse ved Revolusjon.

PFLP: Proposal for “calm” seeks new chains on the resistance

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre