28 november 2023

Abonnér for kr 100,-

Vipps til 634620 eller velg

FN gjør ingenting for å hindre Israels terrorisering av palestinerne.Folkefronten for frigjøring av Palestina ber den palestinske ledelsen, Den arabiske liga, FNs sikkerhetsråd og berørte internasjonale organisasjoner om å handle for å gjøre slutt på de pågående krigsforbrytelsene, kollektive avstraffelser, brudd på menneskerettighetene og folkeretten i hele det okkuperte Palestina, både i Gaza og i den standhaftige byen Awarta på Vestbredden. Her blir kvinner, barn, menn og eldre utsatt for massearrestasjoner, de blir trakassert av bosetterne, de har fått sine hjem invadert og blir ilagt portforbud av okkupasjonshæren i fullt dagslys.

I en pressmelding den 12. april 2011 sier Fronten at «det internasjonale samfunnet» synes å være blind for den brutale bombinga av sivilbefolkningen i Gaza og de militære, politiske, juridiske og kulturelle angrepene på det palestinske folket innenfor og utenfor det okkuperte fedrelandet.

PFLP oppfordrer igjen til palestinsk samhold mot okkupasjonsmakta, og krever at FNs sikkerhetsråd fordømmer aggresjonen og de blodige massakrene begått av okkupasjonshæren mot Gazastripa.

Den originale pressemeldinga (eng)

Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre
Elektrosjokket som måtte komme
Det er ingen krise på det europeiske strømmarkedet, mener energibyrået ACER. Markedet virker helt...
Les videre