19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Dette er et opprop fra Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) til alle progressive mennesker verden over.

Ledere og representanter for okkupantstaten Israel har i den seinere tid blitt møtt med protester over alt hvor de har vært; i USA i oktober har tidligere statsminister og krigsforbryter Ehud Olmert blitt fotfulgt av motstandere fra by til by. Venner av Palestina har buet ut Olmert og de har har minnet alle om hans ugjerninger. Visestatsminister Daniel Ayalon fikk talen sin på London School of Economics den 26. oktober avbrutt. PFLP hilser disse aktivistene og oppfordrer palestinske og arabiske samfunn rundt om i verden til å stoppe kjeften på disse krigsforbryterne, rasistene og undertrykkerne fra staten Israel – overalt hvor de måtte vise seg!

De sionistiske lederne og representantene reiser rundt som priviligerte gjester. Den notoriske krigsforbryter Ehud Olmert var ansvarlig for myrderiene av over 1400 palestinerne i Gaza i perioden desember 2008 til januar 2009, og for drapene på 1200 libanesere i juli 2006.

Olmert mottok over 50 000 amerikanske dollar for én opptreden da han nylig var i USA. Men det tydeligste resultatet av rundturen hans, var den sterke motstanden han blei møtt med. Hans motstandere var mange, sinte og aktivismen mot ham var sterk. Progressive organisasjoner, solidaritetsgrupper og palestinske og arabiske miljøer, gikk sammen om å forstyrre talene til forbryteren Olmert. Det blei demonstrert massivt og på forskjellige måter. Palestinerne og deres venner satte søkelyset på alle hans kriminelle handlinger og misgjerninger.

Hundretusener har sett videoer på nettet som har vist styrken til demonstrantene for å stoppe kjeften på ham – i Chicago og i San Fransisco. Kampen stopper selvfølgelig ikke med Olmert: Advokater i Storbritannia og over hele Europa planlegger å benytte internasjonal lovgiving for å stille disse krigsforbryterne fra staten Israel for retten, og å få dem straffet. Det ventes at ordføreren i det okkuperte Jerusalem, Nir Barkat, og den nåværende kriminelle okkupasjonssjefen, Benjamin Netanyahu, vil bli møtt med merkbare protester i USA i ukene framover.

Enhver leder og representant for okkupantstaten må knebles og få klar beskjed om at de ikke er velkomne gjester noe sted. La oss stoppe kjeften på de israelske lederne, la oss hindre dem i å tale. Det eneste sted de bør komme til orde er foran et internasjonalt straffetribunal, der de må stå til rette for forbrytelser mot menneskeheten!

De israelske lederne burde frykte tiltale og arrestasjon hvor enn de viser seg. Men disse forbryterne og generalene går fritt omkring med blod fra tusener av drepte palestinere og arabere på hendene. De holder flere titusener palestinere i forferdelige fengsler. De må stoppes - enhver landegrense de forsøker å krysse må stenges for dem. La tausheten, delaktigheten og støtten til okkupasjonsmaktas forbrytelser fra det såkalte «internasjonale samfunnet» sin side bli møtt med verdensomspennende folkelig støtte til palestinsk nasjonal sjølvråderett, flyktningenes rett til å vende hjem og frigjøring av Palestina. Disse berykta kriminelle lederne må stilles til regnskap for sitt tjuveri av palestinsk jord, ødeleggelsen av palestinske liv og forsøk på folkemord.

Den ulovlige settlerstaten Israel bør behandles som en pariastat, og bør isoleres fullstendig fra resten av verden. USAs regjering er den fremste sponsor av okkupantstaten. De er bundet tett sammen økonomisk, militært og politisk i en strategisk allianse. EU er i beste fall delaktig og ofte involvert i støtte til staten Israel. Medskyldige og reaksjonære arabiske regimer sitter stille mes okkupantene ødelegger palestinske hjem, okkuperer Gaza, driver nybyggervirksomhet og bygger apartheid-murer, forurenser vannet vårt og stjeler jorda vår.

Men verdens folk, de progressive krefter i verden og enkeltland som gjør motstand mot Israel, er på frammarsj. Disse kreftene vil Israel og USA ikke klare å stoppe – ikke en gang med imperialismens militære teknologi.

I Libanon påførte motstanden Olmert og hans drapsmenn et smertelig nederlag. I Irak og Afghanistan har USAs billiondollarsterke militærmaskin gang på gang blitt utspilt av motstandskjemperne. Hundretusener tok til gatene verden over da aggresjonen mot Gaza var på sitt verste, med krav om at det blir satt en stopper for okkupantens forbrytelser.
Over hele Latin-Amerika fosser det fram en sterk og folkelig bevegelse som kjemper mot imperialismen. Fra Venezuela til Bolivia, fra Cuba til Ecuador går det en bølge av motstand mot imperialismen som også står solidartisk med det palestinske folket.

Folkefronten for Palestinas frigjøring oppfordrer alle folkelige organisasjoner og progressive krefter til å gjøre sitt ytterste for internasjonal isolering av okkupantstaten. Israel bør ikke få solgt varer i andre land. Enhver kontakt med israelske institusjoner – kulturelle eller akademiske, må møtes med boikott. Israel må bli avslørt i all sin skam, og bli møtt med fullstendige sanksjoner på alle felter. Fagbevegelser og fagforeninger i bl.a. Storbritannia, Sør-Afrika, Irland og Canada har begynt med aksjoner for å isolere okkupantmakten. PFLP takker dem, og oppfordrer alle fagbevegelser og arbeider-aktivister om å gjøre det samme. PFLP henstiller til fagbevegelsene i verden om å bryte all kontakt med den israelske «fagbevegelsen» Histradut. Palestinske arbeidere, kvinner og menn, bør bli de naturlige kontakter i området for arbeidere over hele kloden.

PFLP husker folket i Hellas som stoppa lossing av våpen fra USA til sioniststaten. Dette var under krigen og besettelsen av Gaza. Det var en allianse av greske arbeidere, venstrekrefter og progressive som så til at denne isoleringa av Israel fant sted. Dette bør gjentas over alt!

Videre oppfordrer vi til at studenter, palestinske, arabiske og internasjonale, får stoppa og får kasta ut enhver krigsforbryter fra høyskoler og universiteter. Videre oppfordres kunstnere og intellektuelle til å boikotte israelske kulturelle og akademiske institusjoner.

Alle de som støtter kampen mot sioniststaten bør foréne seg i en felles konfrontasjon med okkupantene. Det skal ikke finnes noe «velkommen» for sioniststaten. Vi oppfordrer alle som har begynt å boikotte Israel rundt om på kloden, om å støtte den massive kampen, og vi ber alle om å fordoble innsatsen i solidaritetsarbeidet.
Krigsforbryterne må hindres i å reise, tale, drive handel, propagandere osv.  De vil ikke unnslippe en rettferdig dom fra verdens folk.

PFLP hilser alle i verden som står sammen med folket i Palestina. I fellesskap roper vi: «Seier for motstandskampen! Frihet for alle fangene! Alle flyktninger må få vende tilbake! Uavhengighet, sjølvbestemmelse og frihet for hele Palestina!»

Stopp kjeften på krigsforbryterne – de skal bare få komme til orde når de skal svare for sine forbrytelser i tiltaleboksen!

Originalartikkel: Shut down the war criminals wherever they go!
Oversatt, tilrettellagt og lett forkortet for Revolusjon av S.H.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre