12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Ett av to: enten består det en uforsonlig interessemotsetning mellom kapitalistklassen og arbeiderklassen som har kommet til makten og har organisert sitt diktatur, eller det fins ingen slik interessemotsetning, og da har en bare ett å gjøre – nemlig å proklamere harmoni mellom klasseinteressene.

ENTEN Marx’ teori om klassekampen, ELLER teorien om kapitalistenes innvoksing i sosialismen. ENTEN uforsonlig motsetning mellom klasseinteressene, ELLER teorien om harmoni mellom klasseinteressene. Ett av to.

(---)

Kamerat Stalin.Kan en trenge ut kapitalistene og utrydde røttene til kapitalismen uten en forbitret klassekamp? Nei, det kan en ikke. Kan en avskaffe klassene med en teori og en praksis som går ut på at kapitalistene vokser inn i sosialismen? Nei, det kan en ikke. En slik teori og en slik praksis kan bare avle fram klassene og gjøre dem evige, for denne teorien strir mot den marxistiske klassekampteorien.

(---)

Klassenes avskaffelse gjennom forbitret klassekamp fra proletariatet – det er Lenins formel.

Klassenes avskaffelse ved at klassekampen slokner og kapitalistene vokser inn i sosialismen – det er Bukharins formel.

Om høyreavviket i SUKP(b). Tale på plenumsmøte av Sentralkomiteen og Den sentrale kontrollkommisjon for SUKP(b) 1. april 1929

Spørsmål i leninismen, Oktober s. 228-29

 

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre