12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Kamerat Lenin.«Som en av tendensene i imperialismen stiger det tydeligere og tydeligere fram at "renteniststaten" blir skapt. Det er en ågerstat der borgerskapet i stadig større grad lever på det kapitaleksporten kaster av seg og av å "klippe kuponger".

Det ville være feil å tru at denne forfallstendensen utelukker rask vekst i kapitalismen. Det gjør den ikke. I den imperialistiske epoken avslører visse greiner av industrien, visse lag av borgerskapet og visse land i større eller mindre grad disse tendensene – snart den ene, snart den andre. Stort sett vokser kapitalismen mye raskere enn før. Men denne veksten blir bare mer og mer ujamn reint allment, ujamnheten slår også særskilt ut i forfallet innafor de landa som eier mest kapital (Storbritannia).»

Lenin, Imperialismen, Oktober 1976 s. 166.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre