19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Illustrasjon ved <a href="https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=107861">Gerd Altmann</a> fra<a href="https://pixabay.com//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=107861">Pixabay</a>                Illustrasjon av Gerd Altmann fra Pixabay.

Kritikk av utenriks- og sikkerhetspolitikken kan snart stemples som uttrykk for påvirkning fra fremmede lands etterretning og desinformasjonskampanjer. 

Sånn er det allerede i Russland, og også EU innfører løpende nytt regelverk mot såkalt desinformasjon. Et nytt norsk lovforslag kan kriminalisere NATO-motstand og kritikk av norsk utenrikspolitikk. Som det står i lovproposisjonen om endringer i straffeloven m.v. (påvirkning fra fremmed etterretning), Prop. 42 L (2023–2024):

«Kriminalisering av ytringer antas generelt å kunne ha en viss nedkjølende effekt på den offentlige samtalen: Det kan føre til en opplevd reduksjon i det offentlige rommet for kritikk og motstemmer.»

Tross alle forsikringer om det motsatte, er dette den åpenbare hensikten. Forslaget står i direkte strid med Grunnlovens § 100 som bl.a. sier: «Frimodige ytringer om statsstyret og hvilken som helst annen gjenstand er tillatt for enhver. Det kan bare settes klart definerte grenser for denne rett der særlig tungtveiende hensyn gjør det forsvarlig holdt opp imot ytringsfrihetens begrunnelser.» 

Såkalte påvirkningsoperasjoner, påståtte eller reelle, framføres som slike «tungtveiende hensyn». I begrunnelsen for forslaget hevdes det også frekt at kriminalisering av ytringer vil styrke demokratiet og ytringsfriheten.

Advokatforeningen er blant kritikerne av forslaget:

«Den nåværende ordlyden gir et urovekkende vidt spillerom og kan i prinsippet ramme frivillige organisasjoner, journalister og andre. Det er verdt å merke seg at slik lovgivning brukes av totalitære regimer for å kneble eller undertrykke brysomme stemmer eller ytringer.»

Også NRK er bekymra for at «det ikke er utelukket at også journalistisk publisering vil kunne rammes av straffebudet. Det i seg vil kunne medføre en nedkjølende effekt for medienes ytringsfrihet, selv om straff i slike tilfeller vil være i strid med Grunnlovens § 100 og EMK artikkel 10.»

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre