19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

knyttnever

En rød gnist er tent i RU. La ikke borgerskap og reformister slokke den!

Landsmøtet i Rød Ungdom viser at den revolusjonære flammen ikke har brent helt ut. Etter at RU i mange år har levd i skyggen av det reformistiske moderpartiet, står den nyvalgte lederen Amrit Kaur fram som kommunist. Hun er også krystallklar i sin motstand mot NATO og norsk våpenstøtte til Ukraina. Det er modige standpunkter i disse tider.

Hetsen mot den revolusjonære fløyen begynte allerede før landsmøtet, og har siden eksplodert i mediene. Tenk at mange i den nyvalgte ledelsen kaller seg kommunister, er mot våpenstøtte og støtter palestinernes rett til væpna motstand! Den slags bryter med «den brede parlamentariske enigheten» i NATO-Norge.

Beskyldningene hagler om et påstått «kommunistisk kupp». Det hjelper tydeligvis ikke at et lovlig innkalt landsmøte med to tredels flertall har gjort sitt demokratiske valg.

Borgerlige medier fra VG og NRK til Klassekampen, herunder gammelredaktøren Bjørgulv Braanen, fyrer løs med sjofel antikommunisme og hersketeknikker mot en nyvalgt ungdomsleder. Kommunismens spøkelse hjemsøker dem alle. Ifølge Braanen er tida skrudd mer enn førti år tilbake – til den gangen RU faktisk var en kommunistisk ungdomsorganisasjon (og der Braanen sjøl var leder i en periode). Skrekk og gru! Han frykter at RU kan «ødelegge» for Rødt når de unge begynner å snakke om kommunisme, krigsmotstand og andre skumle ting ved skolevalgene.

Rødt-ledelsen tukter ungdommen på kammerset og minner dem om at de har å være «demokratiske sosialister» og klappekorps for den parlamentariske idyllen. Utad begrenser Sneve Martinussen og Mimir Kristjánsson seg til mild irettesettelse og «romslighet».

– Jeg tenker at vi skal gi dem en sjanse, sier Kristjánsson til Klassekampen. Rausheten er en dårlig skjult advarsel til den røde ungdommen om å innordne seg.

Den nye RU-ledelsen står under knallhardt press. Vår oppfordring er: La ikke reformister og borgerskap slokke gnisten som er tent. La den flamme opp i stedet!

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre