22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Tørkesommeren i Sør-Norge har vært et eldorado for kraftbransjen.

Krafteksporten gikk for fullt mens magasinene ble tappet ned i den verste tørkesommeren på 70 år.For bønder og norsk matsikkerhet har den derimot vært en katastrofe med fôrmangel og nedslakting. Vanlige husholdninger har fått strømsjokk, med tredobling av kraftprisen. 

Enda verre skal det bli med vinteren som står for døra. Den galopperende strømprisen og forventa renteooppgang spiser opp lønnsveksten langt inn i neste år, anslår DNB Markets i en NTB-melding 22. august 2018. 

Tapper ned magasinene

Krafteksporten har gått for fullt det meste av sommeren, for prisene på det europeiske markedet har vært enda høyere enn i Norge. Vannstanden i flere magasiner er nå så lav at kraftverk har vært nødt til å slutte å produsere. Andre har fortsatt med miljøskadelig effektkjøring.

Den norske energiloven har for lenge siden gjort kraft til en omsettelig vare på kraftbørsen NordPool, helt uavhengig av hva som er fornuftig og ansvarlig. 

Dyrere når ACER styrer

Enda verre blir det når Norge er fullt underlagt EUs energibyrå ACER (om ikke Island klarer å forhindre det). Da blir Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) helt vingeklippet og kan bare stenge ned for kraftproduksjon hvis flom, ras eller andre mulige konsekvenser for liv og helse gjør det nødvendig. Sjølve kraftflyten og eksportreglene er det en komplett fristilt underavdeling av NVE som styrer, Reguleringsmyndigheten for Energi (RME). Den kan ikke instrueres og står overhodet ikke til ansvar for norske myndigheter, men tar imot ordre fra ACER via overvåkingsorganet ESA. 

Nye kraftkabler

Mange nye kraftkabler til utlandet er under bygging. Dette vil føre til en langt mer omfattende krafteksport enn i dag, samtidig som det vil gi høyere strømpris og høyere nettleie i Norge. Når strøm fra vindkraft, atomkraft og vannkraft skal flyte så fritt som mulig, vil det bety at den norske relativt lave strømprisen «balanseres» ut. En felleseuropeisk strømpris er da også ett av målene til EUs energiunion. For nordmenn og norsk industri betyr det dyrere strøm. På dette viset blir en naturgitt fordel i et karrig land gitt som gave til kraftbaroner i inn- og utland.

Kraftkapitulasjon for EU

Skal enda mer av krafta eksporteres, så må også det innenlandske nettet rustes opp og bygges ut. Tidligere kunne de såkalte flaskehalsinntektene, ekstrafortjenesten ved eksport, brukes til å redusere nettleia som går til å dekke utbyggingskostnadene. Under ACER-regimet bortfaller også den muligheten.

I sitt forslag til statsbudsjett for 2019 prøver regjeringa å forebygge protester mot økte strømregninger ved å redusere el-avgifta en smule. Strømprisen du betaler består av tre deler: Kraftpris, nettleie og el-avgift til staten.

Energipakka ble vedtatt i Stortinget 22. mars i år. Et knapt flertall i Ap torpederte kampen mot ACER og EUs energiunion. Nå kan bare et islandsk veto stanse kraftkapitulasjonen for EU.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre