22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Like greit å sykle? Foto: jrsMateriellet er nedslitt, togene står og det er blitt stadig dyrere å reise kollektivt. Blant annet fordi du betaler åtte prosent moms for en buss- eller togbillett. Satsinga på miljøriktig kollektivtransport er snart en stående folkevits.

Før 1. januar 2004 var kollektivtransport momsfritt. Fra denne datoen fikk kollektivreisende et påslag på 6 prosent merverdiavgift, som siden er økt til 8 prosent. Bakgrunnen for denne «reformen», var avgiftsharmoniseringa til EU.

«De fleste EU-land har innført merverdiavgift på persontransport- og overnattingstjenester, men med redusert sats. Dette gjelder blant annet Sverige og Finland. Regjeringen Bondevik varslet at den vurderte å innføre merverdiavgift med redusert sats på persontransport- og overnattingstjenester, jf. Nasjonalbudsjettet 2000». [Ot.prp. nr. 2 (2000-2001)]

Likevel møtte denne EU-motiverte og usosiale skattlegginga praktisk talt ingen motstand. Også venstresida omfavna den. Grunnen var at den ble presentert som et håndslag til kollektivtrafikken, som skulle underlette investeringer og gi billigere kollektivtrafikk på sikt … 
Nå melder NRK at:

«Mens den generelle prisøkningen de siste fem årene har vært på mindre enn 12 prosent, har den samlede prisøkningen på billetter til tog, T-bane og trikk i den samme perioden vært på nesten 15 prosent».

Altså nøyaktig den tidsperioden som har gått siden offentlig persontransport ble momspliktig. Reiser du med buss, koster det rundt 20 prosent mer nå enn for fem år siden. Åtte prosentpoeng mer enn prisstigninga ellers. Eller skal vi si åtte momspoeng?

  • Les også artikkelen fra 2004: Den kollektive momsbløffen
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre