22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Børsraset er varsel om kapitalsaneringa som vil komme.

Vi står foran det som kan bli den største kapitalsaneringa i fredstid, muligens sett bort fra industriraseringa og ranet av allmenningen i Øst-Europa og det daværende Sovjetunionen tidlig på 1990-tallet.

I flere årtier har den kapitalistiske verdensøkonomien holdt seg flytende på luftpenger, det vil si gjeld og enda mer gjeld. Statsgjeld, boliggjeld og forbruksgjeld. Men når man oppdager at pengene ikke har dekning i reelle verdier, blir de verdiløse. All kreditt er basert på tillit. En tillit som er like flyktig og uforutsigbar som et virus.

Overproduksjon av varer og tjenester viser seg når den gjeldsfinansierte kjøpekrafta plutselig er vekk. Flyselskaper, bilindustri og ikke minst banker vil gå overende i hopetall. Restene, eller merkenavnet, vil enten bli billige oppkjøpsobjekter for konkurrenter eller overtatt av staten. Industri- og pengekapitalen blir monopolisert på enda færre hender enn etter krisa i 2008. Småbedrifter, sjølstendige og gründere forsvinner i dragsuget. Elendigheten rammer langt utover arbeiderklassen.

Kapitalismen har ingen annen måte å korrigere overproduksjonskrisene på, enn ved å legge kapital brakk og kaste millioner ut i arbeidsløshet. Mest effektivt skjer dette gjennom krig. Men en ødeleggende virusepidemi kan, iallfall kortsiktig, gjøre nesten samme nytten. Det kan være en slags trøst hvis dette bidrar til å utsette den nye storkrigen som er under oppseiling.

Den kapitalistiske idyllen går før eller siden i knas. Alltid. Igjen og igjen. Når vil arbeiderklassen innse at sosialisme og planøkonomi er eneste redning?

Økonomisk kommentar i Revolusjon 1/2020.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre