22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Grekerne forbereder seg til kamp mot den forestående hestekuren fra regjeringa og EU.

De internasjonale ratingbyråene tviler på at Hellas klarer å nedbetale gjelda. Prognosene for underskuddet er nå på nesten 13 prosent av BNP, eller fire ganger det som EUs vekst- og stabilitetspakt «tillater». Men Hellas er ikke enestående i så måte. Låneopptak og underskuddsbudsjettering for å skaffe fram de massive redningspakkene til finanskapitalen gjør at bare to EU-land nå oppfyller kravene i stabilitetspakten.

Hestekur fra PASOK

Lav rating innebærer at de greske lånene blir stadig dyrere, fordi finansieringsinstitusjonene automatisk krever risikopåslag av frykt for mislighold av gjelden.
Den sosialdemokratiske PASOK-regjeringa er i ferd med å utferdige en såkalt hestekur, som innebærer ti prosent kutt i stats- og trygdeutgifter. Lønningene i offentlig sektor skal etter planen fryses eller settes ned. I tillegg kommer skatteskjerpelser og andre tiltak som først og fremst kommer til å ramme den vanlige greker.

Den greske Jens Stoltenberg

Papandreou jr. fra det sosialdemokratiske PASOK står bak spareplanen. Han tilhører partiets høyrefløy, og er en «modernisator» av Jens Stoltenberg-typen. Faren hans var Andreas Papandreou, en sosialdemokrat av den gamle skolen, som neppe ville våget å lansere en tilsvarende resept.

Allerede før planene er konkretisert, har lærere, leger, havnearbeidere og mange andre svart med streiker og protester. Lokale partikontorer til PASOK er blitt angrepet av rasende demonstranter, og partiet er i ferd med å gjøre seg like upopulært som det monarkistisk-fascistiske Ny Demokrati, som måtte gå av etter politidrapet på en ung student for ett år siden, som avfødte et omfattende ungdomsopprør og en protestbevegelse som samla store deler av arbeiderklassen og folket.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre