22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

ikmlpo ny2

Erklæring fra marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa

Åpen for tilslutning fra kommunistiske, revolusjonære og antiimperialistiske-antifascistiske europeiske partier og organisasjoner

Vi står midt oppe i en alvorlig helsemessig, politisk, sosial og økonomisk krise. Covid-19 pandemien har avslørt et kapitalistisk samfunn som ikke har vært i stand til å levere den mest grunnleggende medisin, smittevernutstyr og personell, ikke minst i forhold til de fattigste i samfunnet vårt. Pandemien har blottstilt et offentlig helsevesen på knærne etter år med nedskjæringer og kraftig privatisering til fordel for monopolselskaper og de rike. Et system på randen av kapasitetsmessig sammenbrudd.

Konsekvensene av den nyliberale nedskjæringspolitikken som har gjort det offentlige helse- og omsorgssystemet til en vare som skal innbringe profitt, er fatale.

Denne krisa viser også folkets utrolige evne til å utvikle håndfast solidaritet: Borgerskapet oppfordrer til «isolasjon», befolkningen reagerer med spontan solidaritet og støtte til helsepersonell og krav om skikkelig smittevern.

Det offentlige helsevesenet må straks gis alle nødvendige økonomiske og menneskelige ressurser for å sikre folkehelsa. Gratis helse- og smittevernutstyr til alle. Private helseressurser må inn i bekjempelsen av Covid-19.

Regjeringene og monopolene har på sin side med sedvanlig grådighet krevd full tilgang til offentlige midler i en skala aldri tidligere sett, for å sikre seg sjøl. Borgerskapet, deres regjeringer og stat oppfordrer til nasjonal enhet og samfunnsansvar. Mens de i virkeligheten, ved å bruke frykt og sjokkterapi, har startet en massiv offensiv mot arbeiderklassen og store deler av folket for å sikre seg gjennom den økonomiske krisa som lenge har bygd seg opp og er utløst av Covid-19.

Arbeidskjøperne får nesten frie hender til å forsterke utbyttinga og gå til ytterligere nedskjæringer i arbeiderklassens arbeids- og levevilkår. Og toppene i de reformistiske fagforeningene tilrettelegger i samholdets navn for dette sammen med de umettelige kapitalistene.

La utbytterne og de rike bruke sin profitt og stjålne rikdom til å betale for denne krisa og pandemien – ikke arbeiderne og folk flest

Kapitalen og deres regjeringer kriger ikke mot en usynlig fiende. De har trappet opp sin klassekrig, men de forlanger at arbeiderne, studentene og folket skal oppgi kampen for sine rettferdige behov i ei tid der arbeidsløshet, permitteringer og sosiale behov vokser hurtig. Isteden er tida inne for å forsvare våre rettigheter og krav og fortsette kampen for sosial rettferdighet.

Nødvendige og tilstrekkelige helse- og sikkerhetsforanstaltninger for alle arbeidere og ansatte. Stopp alle oppsigelser. Full lønn, velferd og inntektstrygghet for alle. Regjeringene må bruke offentlige midler og budsjetter for å sikre alle menneskers sosiale, helsemessige og økonomiske behov.

I mange land har regjeringene erklært unntakstilstand hvor demokratiske rettigheter settes til side. Politiet og militæret får ubegrenset makt til å sikre de imperialistiske statenes og den herskende klassens sikkerhet, framfor å sikre folkehelsa. Borgerskapet bruker pandemien til å begrense arbeidernes frihet og lukke munnen på kritiske røster, til å spre sjåvinisme og fascisme.

I denne situasjonen sentraliserer Den europeiske union, dens sentralbank og EU-kommisjonen makta si enda mer. Deres eneste svar er å utbetale enorme milliardsummer i euro for å forsvare profitten og fastholde og styrke de europeiske monopolenes og EUs posisjon i den globale økonomiske krisa. Og stenge grensene innad og mellom EU og resten av verden.

Men vi har ikke glemt de siste krisene hvor banker og bedrifter ble forgylt på folkets regning, eller hvordan profitten deres i tida etter har blitt skjermet på bekostning av de offentlige helsetjenestene.

Hendene vekk fra arbeiderklassens rettigheter og frihet! I stedet er det på tide å reise kravet: Sett en stopper for kapitalens frie bevegelse ut av kassa til det offentlige og fra utbytting av arbeiderklassen til de allerede velfylte lommene til aksjonærer og skattehavnene deres.

Det er på tide å kreve at unntakstilstanden opphører. Vi krever ikke bare soldatene ut av gatene, men at alle soldater som er involvert i de imperialistiske krigene hentes hjem og utfører nyttig sivilt arbeid for å stanse pandemien.

Pandemien er en enorm trussel for folk i hele verden, ikke minst på steder der helsevesenet er svakt som følge av de imperialistiske statenes og monopolenes plyndring av rikdom og ressurser, støttet av antifolkelige og korrupte regjeringer. Imperialister kan ikke fri seg fra ansvar ved å vaske hendene. Det er tid for omfattende sanitær bistand.

Arbeiderklassen og folkene står overfor en kompleks og farlig periode med forverring av den allmenne krisa i det imperialistiske kapitalistiske samfunnet. Alle de grunnleggende motsetningene skjerpes: Arbeiderklasse mot borgerskap. Imperialismen mot verdens undertrykte folk og nasjoner. Motsetningene mellom imperialistmaktene og monopolene innbyrdes i deres streben etter verdensherredømme og hegemoni.

Kapitalismen kan ikke tilby annet enn mer av det samme: mer utbytting, mer sosial urettferdighet, mer utplyndring av folkene og ødeleggelse av planeten. Selv når millioner av mennesker lider under følgene av pandemien, slutter det kriminelle finansoligarkiet aldri med å spekulere i nødsituasjonen. Derfor trengs revolusjonær kamp for et nytt sosialistisk samfunn som kan garantere trygghet for alle mennesker på alle livets områder, og det er behov for å utvikle ekte internasjonal solidaritet.

Vi, arbeiderklassens revolusjonære partier og organisasjoner, oppfordrer arbeidere, faglige aktivister, ungdommen, kvinnene og folkets breie lag til å organisere seg uavhengig av borgerskapet og bli del av en arbeidernes enhetsfront og folkefront på sjølstendig grunnlag. La oss styrke enheten, solidariteten og kampen! La oss ikke godta utsikter til nye angrep på våre arbeids- og levevilkår, men resolutt forsvare våre krav, vår helse, våre interesser!

Vi bekjemper ikke bare en pandemi. Vi kjemper for ei ny og bedre framtid.

21.3.2020

Medlemmer av Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner

 • Arbejderpartiet Kommunistene, APK
 • Frankrikes kommunistiske arbeiderparti, PCOF
 • Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistene), PCE(m-l)
 • Kommunistisk plattform, Italia
 • Bevegelsen for gjenreisning av Hellas' kommunistiske parti 1918–1955 (Anasintaxi)
 • Organisasjonen for bygging av det kommunistiske arbeiderpartiet i Tyskland, Arbeit Zukunft
 • Tyrkias arbeiderparti, EMEP
 • Øvre Voltas revolusjonære kommunistiske parti (Burkina Faso)

Tilslutninger pr. 30. mars 2020

 • Kommunistisk Plattform – marxist-leninistene (KPml), Norge
 • Kommunistisk samordning, Lombardia, Italia
 • Kommunistisk samordning, Toscana, Italia
 • Den revolusjonære arbeideralliansen RSRS, Serbia
Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre