12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Demonstrasjon til støtte for regjeringa på Cuba i 2020. Illustrasjonsfoto ved Ricardo IV Tamayo, UnsplashDemonstrasjon til støtte for regjeringa på Cuba i 2020. Illustrasjonsfoto ved Ricardo IV Tamayo, Unsplash

Vi er overbevist om at arbeiderne og folket på Cuba vil finne veien og ressursene til å kjempe for sosial frigjøring, for revolusjon og sosialisme, uttaler Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML).

De sosiale demonstrasjonene som har funnet sted de siste dagene i ulike byer på Cuba og i andre land er en fortsettelse av av USA-imperialismens anstrengelser for å politisk destabilisere landet og innsette et regime som opptrer i strengt samsvar med monopolenes interesser.

ikmlpo ny2Demonstranter tok til gater og torg for å uttrykke sin protest mot den kubanske regjeringen – på samme tid og med de samme slagord som ble framført i byen Miami (i Florida, USA – o.a.), som etter et planlagt og regissert manus.

Disse protestene er oppmuntret av imperialistiske agenter, og har fått næring av den objektive materielle situasjonen. Mangel på mat og medisiner og langvarige strømbrudd, som har forverret seg de siste månedene midt under Covid 19-pandemien, rammer og påvirker brede lag av folket på en veldig følbar måte.

Men grunnleggende sett er disse objektive manglene direkte relatert til den økonomiske blokaden av Cuba, en blokade som ikke tillater landet å utvikle en rettferdig økonomisk og kommersiell utveksling med andre land slik at det kan selge og anskaffe varer og tjenester for å styrke økonomien. Disse utilfredsstilte behovene, som viser seg i misnøyen blant betydelige deler av massene, er også resultater av regjeringens forestillinger og politikk.

De marxistisk-leninistiske partiene og organisasjonene er klare på at det kubanske økonomiske og politiske regime bekrefter at kapitalisme og avhengighet henger sammen; revolusjon og sosialisme er en nødvendighet og det sanne svaret på frihetslengslene til arbeiderne og folket på Cuba.

«Revolusjon og sosialisme er en nødvendighet og det sanne svaret på frihetslengslene til arbeiderne og folket på Cuba.»

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML) gjentar sin kontante avvisning av den økonomiske blokaden som USA-imperialismen har opprettholdt i 60 år mot Cuba, så vel som embargopolitikken. Samtidig støtter vi kategorisk folkets rett til sosial protest, til å kjempe for sine interesser og rettigheter, retten til selvbestemmelse og til å bestemme sitt eget politiske og sosiale regime uten utenlandsk press eller pålegg av noe slag.

For Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML) står det klart at yankee-imperialismen helt siden revolusjonens triumf i 1959 bestemte seg for å la Cuba få svi for det framtidshåpet revolusjonen representerte, og begynte en systematisk og kontinuerlig aggresjon under de mest varierte og absurde former for skitten krigføring.

Siden revolusjonens triumf har USA-imperialismen iverksatt en serie med tiltak som strekker seg fra sabotasje, attentat, boikott, embargoer, blokader til bakvaskelserkampanjer. Ingen av dem har gitt ønsket resultat. I stedet har de demonstrert den patriotiske holdninga til det kubanske folket og folkenes internasjonale solidaritet med Cuba. De har i stedet tent den folkelige indignasjonen mot kapitalistisk-imperialistisk intervensjonisme.

Ved å utnytte vansker skapt og forverret av blokaden, pandemien og gamle og nye økonomiske problemer, har USA prøvd å få i stand et nytt forsøk på opprør.

De feilet igjen og de vil fortsette å feile. Det kubanske folket er et folk utdannet i patriotisme og i forsvaret av Martis*) verdige arv. Uansett hvor mye gift fiendene sprer, er dette folket arvtakere til en lang tradisjon med kamp mot imperialismens forføringsforsøk, og folkets avvisning av de omtalte demonstrasjonene er allerede synliggjort.

De imperialistiske marionettregjeringene i Latin-Amerika beskriver responsen fra kubanske myndigheter som voldsom undertrykkelse og fordømmer deres inngripen på Cuba, inngrep som står i sterk kontrast til blodbadet som Ivan Duque framprovoserte i Colombia i møte med de rettferdige protester fra det colombianske folket for noen uker siden, eller drapene – i løpet av de siste dagene – på mer enn 70 mennesker i Sør-Afrika som protesterte fordi de led av sult.

Vi er overbevist om at arbeiderne og folket på Cuba vil finne veien og ressursene til å kjempe for sosial frigjøring, for revolusjon og sosialisme.

Samordningskomitéen for Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML), 16. juli 2021.

*) Nasjonalhelten Jose Marti var organisator av den cubanske revolusjonen mot spansk kolonialisme i 1895.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre