19 juli 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

neil thomas graveyard unsplash

Solidaritet med det ukrainske folket betyr å sette en stopper for krigen, sier europeiske marxist-leninistiske partier og organisasjoner i denne uttalelsen.

Krigen den russiske imperialismen har iverksatt i Ukraina, intensiveres. Dette øker faren for en langvarig interimperialistisk krig som kan føre til at stadig flere land trekkes inn. Både Russland og USA/NATO og EU snakker om en mulig atomkrig. 

Denne krigen drives fram av begge sider og utgjør en trussel mot folkene i hele Europa, først og fremst i Ukraina og Russland. Titusener har allerede blitt myrdet for kapitalens interesser og imperialistmaktenes kamp seg imellom. Jo lenger denne krigen varer, jo flere mennesker vil dø, jo mer vil Ukraina bli en ruinhaug og jo verre vil konsekvensene bli: som inflasjon, lavkonjunktur og oppsigelser.

Arbeiderklassen og folkene i hele Europa lider under følgene av sitt eget borgerskaps aktive deltakelse i denne krigen for nyoppdeling av imperialistiske innflytelsessfærer, plyndring av råvarekilder og utbytting av arbeidskraft.

Vi ser allerede voksende fattigdom, høy inflasjon, energikrise og de første tegna på en lavkonjunktur. Allerede under pandemien ble byrdene lessa over på arbeiderklassen og folket, mens kapitalen økte sine profitter. Nå blir arbeidende mennesker tråkket enda dypere ned.

Våre søstre og brødre i andre land er ikke våre fiender. Vår fiende er den herskende klassen, og kampen mot den står i vårt eget land!

Herskerklassen dyrker fram aggressiv nasjonalisme, militarisme og fascisme for å prøve å splitte arbeiderklassen og folket. De krigførende parter vil at folket ivrig skal slutte opp om krigsplanene. Men våre søstre og brødre i andre land er ikke våre fiender. Vår fiende er den herskende klassen, og kampen mot den står i vårt eget land!

I landa våre vokser motstanden mot den reaksjonære krigen, det samme gjelder på internasjonalt plan. Det er mer og mer nødvendig å la motstanden vises på arbeidsplassene og i gatene, og bygge en forent folkefront mot krigen og dens følger!

I stedet for å bli kanonføde i denne imperialistiske krigen, haster det å kjempe for våre egne interesser:

  • Høyere lønninger og pensjoner for å møte dyrtida!
  • Ingen oppsigelser! Forsvar av arbeidernes rettigheter!
  • Vi betaler ikke for krigen deres! La de rike betale!
  • Penger til helse og utdanning – ikke til krig og opprustning

Solidaritet med det ukrainske folket betyr å sette en stopper for krigen. Vi uttrykker vår internasjonale solidaritet med folket i Ukraina og Russland, som er imot denne krigen. Vi uttrykker vår internasjonale solidaritet med arbeiderklassen i Europa og verden. 

  • Stopp krigen! Våpenhvile nå! Nei til flere våpen og krigsbevilgninger!
  • Våre land ut av NATO, Russland ut av Ukraina!

Bare gjennom utvikling av en revolusjonær massebevegelse vil det være mulig å stoppe denne krigen og muliggjøre en rettferdig fred uten undertrykking av folkene, uten anneksjoner og røveri.

Uttalelse fra Det europeiske møte i Den internasjonale konferanse av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, oktober 2022.

Albanias kommunistiske parti
Arbejderpartiet kommunisterne – Danmark
Frankrikes kommunistiske arbeiderparti (PCOF)
Organisasjonen for oppbygging av Tysklands kommunistiske arbeiderparti
Kommunistisk plattform – for kommunistpartiet til proletariatet i Italia
Revolusjon – Norge
Spanias Kommunistiske Parti (marxist-leninistene)
Arbeiderpartiet (EMEP) – Tyrkia

Kommunistisk plattform (KPml) har også tilslutta seg denne uttalelsen.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre