12 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

 health workers britain unsplashBritiske helsearbeidere protesterer mot arbeidsforhold og dårlig lønn. Illustrasjonsfoto: Ehimetalor Akhere Unuabona, Unsplash.

Uttalelse fra marxist-leninistiske partier og organisasjoner i Europa

I løpet av 2 år med Covid 19-pandemien har alle byrdene blitt lempet over på arbeiderklassen og folket i form av permitteringer, nedstengninger, ekstrautgifter og betydelige restriksjoner på våre liv. Samtidig fortsatte utbyttinga på arbeidsplassene som før, ofte uten beskyttelsestiltak.

Pandemien har vist hvor elendig det står til med det offentlige helsevesenet. Fanget inn av nyliberale reformer har helsevesenet i økende grad blitt profittorientert og kuttet til beinet. Det fremste målet er ikke omsorg for folket, men overskudd.

Arbeidsmengden innenfor helse- og omsorgssektoren har blitt uutholdelig. Ansatte i denne sektoren har sluttet fordi de ikke orket mer. Det mangler tusenvis av helsearbeidere. Sykehus og omsorgsfasiliteter er stengt fordi de ikke var lønnsomme nok. Tross løfter, er lønningene for de som jobber innen helse og omsorg ikke økt, eller bare i ubetydelig grad.

Epidemien har satt søkelyset på de «usynlige», men livsviktige arbeiderne innen helse, omsorgstjenester for barn og eldre, lærere, reingjørere, ansatte i varehandelen. Flertallet i disse yrkesgruppene er kvinner med jobber som er dårlig betalt, midlertidige og nedvurderte ... Dette er arbeiderne som står i «første linje». Vi støtter deres kamp for bedre lønninger, bedre arbeidsforhold og for anerkjennelse av den viktige jobben de gjør.

Arbeiderklassen og folket har fått almisser. Samtidig økte fortjenesten til de rike enormt. For den farmasøytiske industrien er og var pandemien en gullgruve.

En rapport fra Oxfam viser den harde virkeligheten under monopolkapitalismens vilkår:

Milliardærenes rikdom og hastigheten de øker formuen med under koronapandemien er uten sidestykke i menneskehetens historie. Siden mars 2020 har rikdommen til de nåværende 2755 milliardærene økt med fem tusen milliarder amerikanske dollar, fra 8,6 til 13,8 tusen milliarder. De har dermed økt sin rikdom mer under pandemien enn i hele de foregående fjorten årene – fjorten år som også lignet et gullrush for de superrike.

Siden 1995 har den rikeste ene prosenten av verdens befolkning høstet nesten 20 ganger mer rikdom enn de fattigste 50 prosent av menneskeheten til sammen.

Pandemien har på lignende vis blitt utnytta til å utvide statlig kontroll og overvåking for å styrke statsmakta! Demokratiske rettigheter er ytterligere demontert!

Raseriet vokser over en koronapolitikk til fordel for de rike og vendt mot arbeiderklassen og folket.

Vi krever:

  • Gratis og tilstrekkelige vernetiltak, spesielt på arbeidsplassen, i skolene og i kollketivtrafikken!
  • Stopp privatiseringa i helsesektoren! Alle klinikker og omsorgsinstitusjoner under offentlig kontroll!
  • Lønnsøkning i omsorgs- og  helsesektoren! Kortere arbeidstid og reduksjon av arbeidsmengden!
  • Sett en stopper for økt statlig kontroll og overvåking – hendene vekk fra arbeidernes rettigheter!
  • Frigi patentene for Covid-19 vaksiner!
  • Slutt på subsidier til de rike, skaff økonomisk hjelp til de arbeidsløse og underbetalte arbeiderne!
  • Krev slutt på at pandemiens byrder legges over på arbeiderklassen og folket!
  • La kapitalistene og de rike betale for pandemien!

ikmlpo ny2Uttalelse fra fra møtet til de europeiske partiene i Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, CIPOML. Februar 2022.

Organisasjonen for gjenreising av Tysklands Kommunistiske Arbeiderparti – Arbeit Zukunft; Arbeiderpartiet Kommunistene, APK, Danmark; Frankrikes kommunistiske arbeiderparti, PCOF; Kommunistisk plattform for bygging av arbeiderklassens kommunistiske parti i Italia; Revolusjon, Norge; Den revolusjonære arbeideralliansen (Savezrada), Serbia; Spanias kommunistiske parti (marxist-leninistene), PCE (m-l); Arbeiderpartiet EMEP, Tyrkia.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre