21 juni 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

lenin taler maleriLenin taler.

UTTALELSE 

Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner anser hundreårsdagen for Vladimir Iljitsj Lenins død den 21. januar 2024, som en god anledning for kommunister og revolusjonære rundt om i verden å avholde minnemarkeringer for å forsvare marxistisk teori og leninisme.

Kapitalismens grunnlag og evolusjon, mesterlig forklart av Karl Marx og Friedrich Engels, kan i sitt monopolistiske stadium bare tilnærmes riktig i lys av den leninistiske teorien om imperialismen. Ettersom vi fortsatt lever i imperialismens og de proletariske revolusjoners epoke, er året 2024 en spesiell mulighet for å utbre Lenins uforgjengelige teoretiske og politiske arv blant nye generasjoner.

Bidragene fra Lenin, den internasjonale arbeiderklassens veileder, er uerstattelige, spesielt i en verden som er så ute av kontroll som den vi i dag lever i. Forverringa av det kapitalistiske systemets allmenne krise ledsages av konfrontasjon, overenskomster og uenigheter mellom imperialistmaktene i deres kamp for kontroll over territorier, ressurser og geostrategiske soner i alle verdenshjørner.

ikmlpo ny2Konflikten mellom de imperialistiske landa i deres bestrebelser på en ny omfordeling blir mer og mer direkte og voldelig, i lys av de store endringene som har funnet sted i de siste tiårene av forrige århundre og det nåværende 21. århundre.

Stilt overfor utfordringene i dagens verden og tatt i betraktning utviklingsnivåene og oppgavene til de marxist-leninistiske partiene og organisasjonene, er det presserende å ta til seg Lenins tanke og arv. Tenkeren og teoretikeren, den som militant forsvarte de revolusjonære prinsippene og var uforsonlig mot forræderne og opportunistene til «venstre» og til høyre; den dristige politiske lederen som, i takt med flo og ebbe i utviklingsprosessen, satte fingeren på hovedsida ved den sentrale motsigelsen i hver situasjon, for å utlede de anvisninger og oppgaver som samsvarte med revolusjonens sak. Lenin oppviste en allsidighet og fleksibilitet prøvd gjennom praksis, blotta for alt som smaker av dogmer eller ekstremisme. En uuttømmelig mengde erfaringer og læresetninger er utkrystallisert i livet og arbeidet til denne universelle kjempen og forkjemperen for proletariatet og sosialismens og kommunismens idealer.

La oss fortsette å kjempe for revolusjonen og sosialismen i våre respektive land. I dag som i går, bekrefter den allmenne krisa i det kapitalistiske systemet gyldigheten av Oktoberrevolusjonen, Lenin og hans arv.

Koordineringskomiteen for Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, CIPOML, desember 2023.

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre