22 april 2024

Abonnér for kr 150,–

Vipps til 114366 eller bruk betalingskort

Urfolk marsjerer for å forsvare Tipnis-reservatet i 2011. CC BY-NC-ND Szymon Kochański / flickrUrfolk marsjerer for å forsvare Tipnis nasjonalpark i 2011. CC BY-NC-ND Szymon Kochański / flickr

Uttalelse fra Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner (CIPOML), 4. desember 2019. Oversatt av redaksjonen.

Statskuppet som USA-imperialismen fremmet og den bolivianske høyresiden, politiet og militæret utførte, med støtte fra OAS (Organisasjonen av Amerikanske Stater) og de reaksjonære regjeringene på kontinentet, blir avvist av arbeiderne, bøndene, ungdommen, revolusjonære, venstreorienterte og demokrater i landet, i regionen og i verden. Det er en antikommunistisk og reaksjonær offensiv, som kaller Evo Morales’ regjering revolusjonær og sosialistisk og ber om en hellig allianse for å fremme interessene til de internasjonale monopolene og det bolivianske oligarkiet.

Bolivias arbeidere og folk reiser seg for å forsvare sine interesser og rettigheter som reaksjonen og imperialismen prøver å tilintetgjøre. Etter å ha styrt i mange år har Evo Morales’ regjering og hans MAS-bevegelse fått kritikk og krav fra store deler av befolkningen, som har sett hvordan politikken hans har vært stikk i strid med de «venstreorienterte» og «antiimperialistiske» talene hans. Han har gått inn for å skape splittelse i den folkelige bevegelsen gjennom å opprette parallelle fagforeninger og fjerne fagforeningsledere som ikke har villet føye seg.

Men de lyttet ikke til kravene. De lyttet heller ikke til advarslene om at denne politikken skapte avstand mellom dem og store deler av befolkningen og ryddet vei for høyresiden. Misnøyen hadde vært der lenge, og den ble svært synlig da Morales tapte folkeavstemningen om hvorvidt grunnloven skulle endres slik at han kunne stille til gjenvalg enda en gang. Resultatene fra valget i oktober økte disse spenningene og var med på å berede grunnen for statskuppet.

Kommunistene og venstresiden ellers vil ha mulighet til å evaluere denne erfaringen og komme frem til konklusjoner og retningslinjer som vil bidra til å gi en virkelig revolusjonær retning på prosessen i Bolivia.

Og i den nåværende situasjonen er det nødvendig å avvise handlingene til høyresiden og USA-imperialismen, samtidig som vi stiller oss solidariske med kampen til arbeiderklassen og de arbeidende massene, folkene i vårt søsterland, og vårt søsterparti, PCR, som kjemper sammen med dem for å sikre en revolusjonær retning og kurs.

I dag slåss folket i gatene mot fascismen. De venstreorienterte organisasjonene som sloss mot mange av de nyliberale økonomiske tiltakene Evo fremmet, er nå i ledelsen for opprøret og arbeider for å lede den antifascistiske motstanden. Regjeringen, hæren og imperialismen slår hardt ned på opprøret, og dette har kostet mer enn 30 menneskeliv.

Kampviljen hos de bolivianske folkene som vi har sett de siste dagene, gjenspeiler tradisjonen, erfaringen og lærdommene fra kampen mot nyliberalisme og for sosial frigjøring.

Sammen med våre kamerater i PCR i Bolivia avviser vi avtalene på topplan mellom regjeringen og deler av MAS, om å utlyse valg, med nye regler og domstoler, uten Evo Morales’ deltakelse. Det er en avtalt vei ut av krisen, som ikke tar hensyn til arbeidernes og folkenes interesser.

Arbeiderne og folkene, den revolusjonære venstresidens politiske organisasjoner og partier, det Revolusjonære Kommunistpartiet, vil fortsette kampen og vil ikke svikte revolusjonens og sosialismens vei.

Koordinasjonskomitéen i CIPOML – Den internasjonale konferansen av marxist-leninistiske partier og organisasjoner, 4. desember 2019

Gjeldskrise i det kapitalistiske Kina
Storbyen Guangzhou. Illustrasjonsfoto: Huramaul fra Pixabay Et av verdens største...
Les videre
Strømopprøret: Et rop om planøkonomi
Industriaksjonen, Nei til EU, Motvind Norge og andre krefter står sentralt i folkeopprøret mot...
Les videre
Kontinuerlig monopolisering i bank og finans
I norsk målestokk er Den norske Bank (DnB) en finanskjempe. Bankens oppkjøp av en brysom utfordrer...
Les videre
Fiktiv pengekapital og kryptovaluta
For mange framstår kryptofenomenet som mystisk og nesten uvirkelig. Vi tar en nærmere titt bakom...
Les videre
Finanskapitalen setter den globale politiske...
Lenins definisjon av imperialisme blir bekreftet til overmål når man observerer størrelsen og...
Les videre